Χριστούγεννα 2023 | Η αέναη σάρκωση του Χριστού στις καρδιές μας

Archimandrite Peter Vryzas

Archimandrite Peter Vryzas

Archimandrite Peter studied theology at the Aristotle University of Thessaloniki. He begun his monastic life at the Monastery of St John the Baptist, Essex in 2001. Since 2019 he serves as the Father Hegumen of the community.
Share this post:
Shopping Basket
Basket
  • No books in the basket.
0