Τὸ ταπεινὸ ἦθος τοῦ Χριστοῦ, ποὺ σοφίζει τὸν Ἑκατόνταρχο

Ὀμιλία Κυριακὴς στὸ zoom

Archimandrite Zacharias Zacharou

Archimandrite Zacharias Zacharou

Father Zacharias studied theology at the Orthodox Theological Institute of Saint Sergius in Paris and at the Aristotle University of Thessaloniki. He has lived all his monastic life in the monastery of Saint John the Baptist in Essex where he serves as a spiritual Father and minister of the word of God to his brethren and the people that come to him.
Share this post:
Shopping Basket
Basket
  • No books in the basket.
0