Ἡ προσευχὴ ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν στὴ διδασκαλία τοῦ ἁγίου Σωφρονίου – Prayer for Enemies in the Teaching of St Sophrony

Ὁμιλία Κυριακῆς στὸ zoom Sunday Talk on Zoom – English translation Disclaimer: This audio file, apart from the part of the paper reading, presents a simultaneous and spontaneous translation of the talk. While we have made every effort to provide an accurate rendition, it may not be entirely precise due to its spontaneous nature.

The Signs of the Divine Otherness in the Life and the Writings of Saint Sophrony the Athonite (IV) – Τὰ σημεῖα τῆς Θείας Ἑτερότητας στὴ ζωὴ καὶ τὴ διδασκαλία τοῦ ὁσίου Σωφρονίου (IV)

Sunday Talk on Zoom Ὁμιλία Κυριακῆς στὸ zoom – μετάφραση στὰ ἑλληνικά Σημείωση: Αὐτὸ τὸ ἠχητικὸ ἀρχεῖο, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ μέρος τῆς ἀνάγνωσης τῆς ὁμιλίας, παρουσιάζει μιὰ ταυτόχρονη καὶ αὐθόρμητη μετάφραση τῆς ὁμιλίας. Παρόλο ποὺ ἔχουμε καταβάλει κάθε δυνατὴ προσπάθεια γιὰ νὰ παρέχουμε μιὰ ἀκριβὴ ἀπόδοση, εἶναι σημαντικὸ νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ μετάφραση μπορεῖ νὰ …

The Signs of the Divine Otherness in the Life and the Writings of Saint Sophrony the Athonite (IV) – Τὰ σημεῖα τῆς Θείας Ἑτερότητας στὴ ζωὴ καὶ τὴ διδασκαλία τοῦ ὁσίου Σωφρονίου (IV) Read More »

The Light of Christ and the Transfiguration of Man

Sunday Talk on Zoom The Feast of Transfiguration has a special word for our times, because it reveals to us the glory that God had foreordained for man from the beginning. This is very important because we are living in times when we experience a great degradation of man. People have lost their purpose and …

The Light of Christ and the Transfiguration of Man Read More »

Sermon on the Sunday of the Samaritan Woman

The Gospel which we heard today in the Liturgy describes the encounter of the Samaritan woman, Photini, with the Lord by Jacob’s well. Jacob was an Old Testament figure that had struggled to understand the judgments of God and to attract His blessing, and God revealed to him the vision of a ladder which united …

Sermon on the Sunday of the Samaritan Woman Read More »

Ἡ θέωση τοῦ ἀνθρώπου στὸν ἅγ. Γρηγόριο Παλαμᾶ

Φτάσαμε μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ στὴ δεύτερη Κυριακὴ τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ποὺ εἶναι ἀφιερωμένη στὸν μεγάλο Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας, τὸν ἅγ. Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ, ποὺ ἡ θεολογία του χαρακτηρίζεται σὰν ἕνας «κυματοθραύστης» γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἐφόσον χωρίς τὴ θεολογία τοῦ ἁγ. Γρηγορίου, ἡ Ἐκκλησία μας σήμερα δεν θα μποροῦσε νὰ σταθεῖ στὶς προκλήσεις …

Ἡ θέωση τοῦ ἀνθρώπου στὸν ἅγ. Γρηγόριο Παλαμᾶ Read More »

Shopping Basket
Shopping Basket
  • No books in the basket.
0