Σχόλια στὴν Πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου (IV) – Commentaries on the Epistle of Saint Paul to the Hebrews (IV)

Commentaries on the Epistle of Saint Paul to the Hebrews (IV)

Sunday Talk on Zoom – Translation in English Disclaimer: This audio file, apart from the part of the paper reading, presents a simultaneous and spontaneous translation of the talk. While we have made every effort to provide an accurate rendition, it may not be entirely precise due to its spontaneous nature.

Σχόλια στὴν Πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου (I) – Commentaries on the Epistle of Saint Paul to the Hebrews (I)

Commentaries on the Epistle of Saint Paul to the Hebrews

Ὁμιλία Κυριακῆς στὸ zoom Sunday Talk on Zoom – Translation in English Disclaimer: This audio file, apart from the part of the paper reading, presents a simultaneous and spontaneous translation of the talk. While we have made every effort to provide an accurate rendition, it may not be entirely precise due to its spontaneous nature. …

Σχόλια στὴν Πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου (I) – Commentaries on the Epistle of Saint Paul to the Hebrews (I) Read More »

Ἡ προσευχὴ ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν στὴ διδασκαλία τοῦ ἁγίου Σωφρονίου – Prayer for Enemies in the Teaching of St Sophrony

Ὁμιλία Κυριακῆς στὸ zoom Φιλοτιμία ἀγάπης: Μοναχισμός, τὸ ὑπέρτατο τίμημα τοῦ χαρίσματος Ἀγορά Sunday Talk on Zoom – English translation Disclaimer: This audio file, apart from the part of the paper reading, presents a simultaneous and spontaneous translation of the talk. While we have made every effort to provide an accurate rendition, it may not …

Ἡ προσευχὴ ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν στὴ διδασκαλία τοῦ ἁγίου Σωφρονίου – Prayer for Enemies in the Teaching of St Sophrony Read More »

Ἡ θέωση τοῦ ἀνθρώπου στὸν ἅγ. Γρηγόριο Παλαμᾶ

Φτάσαμε μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ στὴ δεύτερη Κυριακὴ τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ποὺ εἶναι ἀφιερωμένη στὸν μεγάλο Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας, τὸν ἅγ. Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ, ποὺ ἡ θεολογία του χαρακτηρίζεται σὰν ἕνας «κυματοθραύστης» γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἐφόσον χωρίς τὴ θεολογία τοῦ ἁγ. Γρηγορίου, ἡ Ἐκκλησία μας σήμερα δεν θα μποροῦσε νὰ σταθεῖ στὶς προκλήσεις …

Ἡ θέωση τοῦ ἀνθρώπου στὸν ἅγ. Γρηγόριο Παλαμᾶ Read More »

Shopping Basket
Basket
  • No books in the basket.
0