Ἀναφορά στὴ θεολογία τοῦ Γέροντος Σωφρονίου (βιβλιοπαρουσίαση)

Τὸ βιβλίο αὐτὸ ἀποτελεῖ διεύρυνση τῆς διατριβῆς μου «Ἡ πραγμάτωση τῆς ὑποστατικῆς ἀρχῆς στὴ Θεολογία τοῦ Γέροντος Σωφρονίου», ποὺ ὑποβλήθκε στὸ Τμῆμα Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τὸ 1998. Ἀπὸ τότε εἶχα τὴν ἐπιθυμία νὰ προχωρήσω σὲ μιὰ ὁλοκληρωμένη παρουσίαση τῆς διδασκαλίας τοῦ Γέροντος Σωφρονίου. Ἴσως δὲν μπόρεσα οὔτε τώρα νὰ πραγματοποιήσω …

Ἀναφορά στὴ θεολογία τοῦ Γέροντος Σωφρονίου (βιβλιοπαρουσίαση) Read More »

Φιλοτιμία ἀγάπης (ἀποσπάσματα ἀπὸ ἀνέκδοτο βιβλίο)

Ὄντως, στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων ὁ μοναχισμὸς εἶναι παράδοξο φαινόμενο. Ὁ κόσμος ἀποτινάσσει ἀπὸ πάνω του τὸν ζυγὸ τῆς ταπεινώσεως, θέλοντας νὰ ἀποφύγει τὸν πόνο καὶ τὰ παθήματα. Ἐνῶ ὁ μοναχός, προσπαθώντας νὰ παραμείνει στὸν «συσσεισμὸ» τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ, φέρει διαρκῶς τὸν ζυγὸ αὐτὸν καὶ γεύεται τὴ δύναμη ποὺ ἐναποκρύβει. Κάθε φορὰ ποὺ ταπεινώνει …

Φιλοτιμία ἀγάπης (ἀποσπάσματα ἀπὸ ἀνέκδοτο βιβλίο) Read More »

The Otherness of Love (extracts from a forthcoming book)

Monasticism is indeed paradoxical in the eyes of the world, whose natural tendency is to throw off the yoke of humility and avoid pain and suffering. Whereas the monk, in his endeavour to remain continuously in the ‘earthquake’ of God’s presence, takes upon himself the yoke of humility and is granted experience of its hidden …

The Otherness of Love (extracts from a forthcoming book) Read More »

Vespers of Forgiveness Sunday

God longs to receive us as His children into His eternal Kingdom, and for this reason the Church is filled during this period with great grace, which is offered to all people who thirst for a taste of the Resurrection by following her programme. Lent is a journey. In the Gospel of St Matthew, God …

Vespers of Forgiveness Sunday Read More »

Ἑσπερινὸς Κυριακῆς τῆς Συγχωρήσεως

Ὁ Θεὸς ποθεῖ νὰ μᾶς δεχθεῖ ὡς τέκνα Του στὴν αἰώνια Βασιλεία Του καὶ γι’ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία αὐτὴν τὴν περίοδο διαπνέεται ἀπὸ μεγάλη χάρη ποὺ προσφέρεται σὲ ὅλους ὅσοι ποθοῦν νὰ λάβουν πείρα Ἀναστάσεως ἀκολουθώντας τὸ πρόγραμμά της. Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ εἶναι μιὰ πορεία. Στὸ Εὐαγγέλιο τὸ Κατὰ Ματθαῖον ὁ Θεὸς λέει γιὰ τὸν …

Ἑσπερινὸς Κυριακῆς τῆς Συγχωρήσεως Read More »

The Fulness of Time

The New Testament is not merely different from the Old but brings to the world the incomparable uniqueness of new life in Christ. The Lord came that we may have life and have it in abundance. He is the fulness of time, for He made time our very precious friend. The fulness of time is …

The Fulness of Time Read More »

The Rich Young Man Meets with Christ (Luke 18:18-30)

In our quiet expectation of the great feast of Christmas, ‘the metropolitan of feasts’, the Gospel readings of this period revolve around the burning question: ‘What shall I do to inherit eternal life?’ Man was formed for eternity and his spirit urgently demands it. Even centuries of a blissful life cannot satisfy his thirst for …

The Rich Young Man Meets with Christ (Luke 18:18-30) Read More »

The Authenticity of the Vision of Christ in the Life of Saint Silouan

saint silouan vision of Christ

Christ is the miracle that astounds us. He is the sign that God gave to all generations of all times. In His Person, every problem, every impasse, every tragedy received its solution. Being imitations of Christ and bearing Him in their heart, the saints are also the sign of God for their generation. They become …

The Authenticity of the Vision of Christ in the Life of Saint Silouan Read More »

Word of Consolation for the Pandemic

Many people are in confusion and others panic because of the threat of the Coronavirus epidemic that spread in the whole world. I think, however, that this should not happen, for whatever God does with us, He does it out of love. The God of Christians is a good God, a God of mercy and …

Word of Consolation for the Pandemic Read More »

Finding the Deep Heart during Great Lent

The grace of God has gathered us together today at the heart of Great Lent in order to express to the Lord our longing for His salvation, for the acquisition of the spirit of wisdom and for understanding of His commandments. Holy Scripture, however, warns us: ‘It is impossible for a heartless man to purchase …

Finding the Deep Heart during Great Lent Read More »

Shopping basket
Shopping Basket
  • No books in the basket.
Scroll to Top
0