Τὸ Μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως 

«Διήλθομεν διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος, καὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς ἀναψυχήν» (Ψαλμός 65:12) Ὅσο πιὸ βαθειὰ εἶναι ἡ αἰσχύνη ποὺ συνοδεύει τὴν ἐξαγόρευση τῶν ἁμαρτιῶν  στὴν ἐξομολόγηση, τόσο μεγαλύτερη θὰ εἶναι ἡ δύναμη καὶ ἡ χάρη ποὺ θὰ λάβουμε γιὰ τὸν ἀνακαινισμὸ τῆς ζωῆς μᾶς. Κάθε φορὰ ποὺ ἐκθέτουμε τὴ σκέψη μας μὲ ἁπλότητα καὶ ἐμπιστοσύνη …

Τὸ Μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως  Read More »

From the Psychological Level to the Ontological – Ἀπὸ τὸ ψυχολογικὸ ἐπίπεδο στὸ ὀντολογικὸ

Sunday Talk on Zoom Ὁμιλία Κυριακῆς στὸ zoom – μετάφραση στὰ ἑλληνικά Σημείωση: Αὐτὸ τὸ ἠχητικὸ ἀρχεῖο, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ μέρος τῆς ἀνάγνωσης τῆς ὁμιλίας, παρουσιάζει μιὰ ταυτόχρονη καὶ αὐθόρμητη μετάφραση τῆς ὁμιλίας. Παρόλο ποὺ ἔχουμε καταβάλει κάθε δυνατὴ προσπάθεια γιὰ νὰ παρέχουμε μιὰ ἀκριβὴ ἀπόδοση, ἡ μετάφραση μπορεῖ νὰ μὴν εἶναι ἀπολύτως ἀκριβὴς λόγῳ …

From the Psychological Level to the Ontological – Ἀπὸ τὸ ψυχολογικὸ ἐπίπεδο στὸ ὀντολογικὸ Read More »

Τὸ μυστήριο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου – The Mystery of the Mother of God

Ὀμιλία Κυριακὴς στὸ zoom Φιλοτιμία ἀγάπης: Μοναχισμός, τὸ ὑπέρτατο τίμημα τοῦ χαρίσματος Ἀγορά Sunday Talk on Zoom – Translation in English Disclaimer: This audio file, apart from the part of the paper reading, presents a simultaneous and spontaneous translation of the talk. While we have made every effort to provide an accurate rendition, it is …

Τὸ μυστήριο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου – The Mystery of the Mother of God Read More »

«Χαῖρε, στοργὴ πάντα πόθον νικῶσα» – “Hail, tender love surpassing all desire”

Ὀμιλία Κυριακὴς στὸ zoom Ἡ Προσευχή ὡς ἀτελεύτητη δημιουργία Αγορά Sunday Talk on Zoom – Translation in English Disclaimer: This audio file, apart from the part of the paper reading, presents a simultaneous and spontaneous translation of the talk. While we have made every effort to provide an accurate rendition, it is important to note …

«Χαῖρε, στοργὴ πάντα πόθον νικῶσα» – “Hail, tender love surpassing all desire” Read More »

Οἱ τελευταῖες μέρες καὶ ἡ κοίμησή τοῦ ἁγίου Σωφρονίου

Ἐρώτηση: Μπορεῖτε νὰ μᾶς πεῖτε κάτι ἀπὸ τὶς τελευταῖες ἡμέρες τῆς ζωῆς τοῦ π. Σωφρονίου; Ἀπάντηση: Δὲν ξέρω τί νὰ πῶ. Ἦταν «ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ», μὲ ὅλο του τὸ εἶναι ἀπορροφημένο ἀπὸ τὸν Θεὸ μέχρι τὸ τέλος. Εὐγενὴς καὶ ἀρχοντικὸς ὅπως ἦταν, ὅταν μᾶς μιλοῦσε στὰ ρωσικὰ ἢ στὰ ἑλληνικά, ποτὲ δὲν χρησιμοποιοῦσε τὸν ἑνικό, …

Οἱ τελευταῖες μέρες καὶ ἡ κοίμησή τοῦ ἁγίου Σωφρονίου Read More »

Ἅγιοι Πάντες, παράταση τοῦ μυστηρίου τοῦ Χριστοῦ

Ὀμιλία στὸ zoom στὰ ἀγγλικὰ μὲ ταυτόχρονη μετάφραση στὰ ἐλληνικά Ὁ Θεὸς ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο μὲ τὰ χέρια Του ἀπὸ τὸ χῶμα τῆς γῆς. Ἱερούργησε τὸ προοίμιο τῆς Πεντηκοστῆς, ἐμφυσώντας στοὺς ρώθωνες τοῦ Ἀδὰμ «πνοὴν ζωῆς», τὸ Πνεῦμα Του τὸ Ἅγιο, «καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν». Ὁ ἄνθρωπος, ὅμως, ἀφρόνως παρήκουσε τὴ θεία …

Ἅγιοι Πάντες, παράταση τοῦ μυστηρίου τοῦ Χριστοῦ Read More »

Ἡ ἀληθινὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ

samaritan woman

Kυριακὴ της Σαμαρείτιδος, 14 Μαΐου 2023 Στὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο, δίδονται ἀπαντήσεις σὲ φλέγοντα θέματα τῆς πνευματικῆς ζωῆς, τόσο ποιμαντικῆς φύσεως ὅσο καὶ ὑψηλὰ θεολογικῆς. Ὁ Χριστὸς στὴ στιχομυθία Του μὲ μιὰ γυναίκα αἰρετικὴ καὶ διαβεβλημένη ἔδωσε ὑπόδειγμα γιὰ τὴν καρποφόρο διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου Του καὶ ἀποκάλυψε ποιά εἶναι ἡ ἀληθινὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ. Μετὰ τὴν …

Ἡ ἀληθινὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ Read More »

Ἀναφορά στὴ θεολογία τοῦ Γέροντος Σωφρονίου (βιβλιοπαρουσίαση)

Τὸ βιβλίο αὐτὸ ἀποτελεῖ διεύρυνση τῆς διατριβῆς μου «Ἡ πραγμάτωση τῆς ὑποστατικῆς ἀρχῆς στὴ Θεολογία τοῦ Γέροντος Σωφρονίου», ποὺ ὑποβλήθκε στὸ Τμῆμα Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τὸ 1998. Ἀπὸ τότε εἶχα τὴν ἐπιθυμία νὰ προχωρήσω σὲ μιὰ ὁλοκληρωμένη παρουσίαση τῆς διδασκαλίας τοῦ Γέροντος Σωφρονίου. Ἴσως δὲν μπόρεσα οὔτε τώρα νὰ πραγματοποιήσω …

Ἀναφορά στὴ θεολογία τοῦ Γέροντος Σωφρονίου (βιβλιοπαρουσίαση) Read More »

Φιλοτιμία ἀγάπης – ἀποσπάσματα

Ὄντως, στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων ὁ μοναχισμὸς εἶναι παράδοξο φαινόμενο. Ὁ κόσμος ἀποτινάσσει ἀπὸ πάνω του τὸν ζυγὸ τῆς ταπεινώσεως, θέλοντας νὰ ἀποφύγει τὸν πόνο καὶ τὰ παθήματα. Ἐνῶ ὁ μοναχός, προσπαθώντας νὰ παραμείνει στὸν «συσσεισμὸ» τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ, φέρει διαρκῶς τὸν ζυγὸ αὐτὸν καὶ γεύεται τὴ δύναμη ποὺ ἐναποκρύβει. Κάθε φορὰ ποὺ ταπεινώνει …

Φιλοτιμία ἀγάπης – ἀποσπάσματα Read More »

Shopping Basket
Shopping Basket
  • No books in the basket.
0