«Χαῖρε, στοργὴ πάντα πόθον νικῶσα» – “Hail, tender love surpassing all desire”

Ὀμιλία Κυριακὴς στὸ zoom Ἡ Προσευχή ὡς ἀτελεύτητη δημιουργία Αγορά Sunday Talk on Zoom – Translation in English Disclaimer: This audio file, apart from the part of the paper reading, presents a simultaneous and spontaneous translation of the talk. While we have made every effort to provide an accurate rendition, it is important to note …

«Χαῖρε, στοργὴ πάντα πόθον νικῶσα» – “Hail, tender love surpassing all desire” Read More »

The Last Days and the Repose of Saint Sophrony

Question: Could you tell us something about his last days of Father Sophrony? Answer: I do not know what to say. He was ‘a man of God’, all his being was rapt in God until the end. As he was very noble and kind, when he was speaking with me in Russian or in Greek, …

The Last Days and the Repose of Saint Sophrony Read More »

Οἱ τελευταῖες μέρες καὶ ἡ κοίμησή τοῦ ἁγίου Σωφρονίου

Ἐρώτηση: Μπορεῖτε νὰ μᾶς πεῖτε κάτι ἀπὸ τὶς τελευταῖες ἡμέρες τῆς ζωῆς τοῦ π. Σωφρονίου; Ἀπάντηση: Δὲν ξέρω τί νὰ πῶ. Ἦταν «ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ», μὲ ὅλο του τὸ εἶναι ἀπορροφημένο ἀπὸ τὸν Θεὸ μέχρι τὸ τέλος. Εὐγενὴς καὶ ἀρχοντικὸς ὅπως ἦταν, ὅταν μᾶς μιλοῦσε στὰ ρωσικὰ ἢ στὰ ἑλληνικά, ποτὲ δὲν χρησιμοποιοῦσε τὸν ἑνικό, …

Οἱ τελευταῖες μέρες καὶ ἡ κοίμησή τοῦ ἁγίου Σωφρονίου Read More »

Ἅγιοι Πάντες, παράταση τοῦ μυστηρίου τοῦ Χριστοῦ

Ὀμιλία στὸ zoom στὰ ἀγγλικὰ μὲ ταυτόχρονη μετάφραση στὰ ἐλληνικά Ὁ Θεὸς ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο μὲ τὰ χέρια Του ἀπὸ τὸ χῶμα τῆς γῆς. Ἱερούργησε τὸ προοίμιο τῆς Πεντηκοστῆς, ἐμφυσώντας στοὺς ρώθωνες τοῦ Ἀδὰμ «πνοὴν ζωῆς», τὸ Πνεῦμα Του τὸ Ἅγιο, «καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν». Ὁ ἄνθρωπος, ὅμως, ἀφρόνως παρήκουσε τὴ θεία …

Ἅγιοι Πάντες, παράταση τοῦ μυστηρίου τοῦ Χριστοῦ Read More »

All Saints – An Image of the Holy Spirit

Zoom Talk on the Sunday of All Saints God formed man with His hands from the dust of the ground. Ιn a priestly manner, He performed the mystery of Pentecost by breathing into Adam’s nostrils ‘the breath of life’, His Holy Spirit, ‘and man became a living soul’. However, man foolishly disobeyed the divine precept …

All Saints – An Image of the Holy Spirit Read More »

Talk of Father Zacharias to the public at St. Tikhon’s theological seminary on Hesychasm

In my paper about hesychasm I wanted to express that all Orthodox people form one Body. Many of the things I said about hesychasm are surely familiar to you because we all live them in the Divine Liturgy, the greatest school and treasure that God has given us upon earth. Unless we leave aside all …

Talk of Father Zacharias to the public at St. Tikhon’s theological seminary on Hesychasm Read More »

Ἡ ἀληθινὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ

samaritan woman

Kυριακὴ της Σαμαρείτιδος, 14 Μαΐου 2023 Στὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο, δίδονται ἀπαντήσεις σὲ φλέγοντα θέματα τῆς πνευματικῆς ζωῆς, τόσο ποιμαντικῆς φύσεως ὅσο καὶ ὑψηλὰ θεολογικῆς. Ὁ Χριστὸς στὴ στιχομυθία Του μὲ μιὰ γυναίκα αἰρετικὴ καὶ διαβεβλημένη ἔδωσε ὑπόδειγμα γιὰ τὴν καρποφόρο διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου Του καὶ ἀποκάλυψε ποιά εἶναι ἡ ἀληθινὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ. Μετὰ τὴν …

Ἡ ἀληθινὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ Read More »

Shopping Basket
Basket
  • No books in the basket.
0