Ἡ προσευχὴ ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν στὴ διδασκαλία τοῦ ἁγίου Σωφρονίου – Prayer for Enemies in the Teaching of St Sophrony

Ὁμιλία Κυριακῆς στὸ zoom Sunday Talk on Zoom – English translation Disclaimer: This audio file, apart from the part of the paper reading, presents a simultaneous and spontaneous translation of the talk. While we have made every effort to provide an accurate rendition, it may not be entirely precise due to its spontaneous nature.

From the Psychological Level to the Ontological – Ἀπὸ τὸ ψυχολογικὸ ἐπίπεδο στὸ ὀντολογικὸ

Sunday Talk on Zoom Ὁμιλία Κυριακῆς στὸ zoom – μετάφραση στὰ ἑλληνικά Σημείωση: Αὐτὸ τὸ ἠχητικὸ ἀρχεῖο, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ μέρος τῆς ἀνάγνωσης τῆς ὁμιλίας, παρουσιάζει μιὰ ταυτόχρονη καὶ αὐθόρμητη μετάφραση τῆς ὁμιλίας. Παρόλο ποὺ ἔχουμε καταβάλει κάθε δυνατὴ προσπάθεια γιὰ νὰ παρέχουμε μιὰ ἀκριβὴ ἀπόδοση, ἡ μετάφραση μπορεῖ νὰ μὴν εἶναι ἀπολύτως ἀκριβὴς λόγῳ …

From the Psychological Level to the Ontological – Ἀπὸ τὸ ψυχολογικὸ ἐπίπεδο στὸ ὀντολογικὸ Read More »

The Signs of the Divine Otherness in the Life and the Writings of Saint Sophrony the Athonite (IV) – Τὰ σημεῖα τῆς Θείας Ἑτερότητας στὴ ζωὴ καὶ τὴ διδασκαλία τοῦ ὁσίου Σωφρονίου (IV)

Sunday Talk on Zoom Ὁμιλία Κυριακῆς στὸ zoom – μετάφραση στὰ ἑλληνικά Σημείωση: Αὐτὸ τὸ ἠχητικὸ ἀρχεῖο, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ μέρος τῆς ἀνάγνωσης τῆς ὁμιλίας, παρουσιάζει μιὰ ταυτόχρονη καὶ αὐθόρμητη μετάφραση τῆς ὁμιλίας. Παρόλο ποὺ ἔχουμε καταβάλει κάθε δυνατὴ προσπάθεια γιὰ νὰ παρέχουμε μιὰ ἀκριβὴ ἀπόδοση, εἶναι σημαντικὸ νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ μετάφραση μπορεῖ νὰ …

The Signs of the Divine Otherness in the Life and the Writings of Saint Sophrony the Athonite (IV) – Τὰ σημεῖα τῆς Θείας Ἑτερότητας στὴ ζωὴ καὶ τὴ διδασκαλία τοῦ ὁσίου Σωφρονίου (IV) Read More »

Τὸ μυστήριο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου – The Mystery of the Mother of God

Ὀμιλία Κυριακὴς στὸ zoom Φιλοτιμία ἀγάπης: Μοναχισμός, τὸ ὑπέρτατο τίμημα τοῦ χαρίσματος Ἀγορά Sunday Talk on Zoom – Translation in English Disclaimer: This audio file, apart from the part of the paper reading, presents a simultaneous and spontaneous translation of the talk. While we have made every effort to provide an accurate rendition, it is …

Τὸ μυστήριο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου – The Mystery of the Mother of God Read More »

The Light of Christ and the Transfiguration of Man

Sunday Talk on Zoom The Feast of Transfiguration has a special word for our times, because it reveals to us the glory that God had foreordained for man from the beginning. This is very important because we are living in times when we experience a great degradation of man. People have lost their purpose and …

The Light of Christ and the Transfiguration of Man Read More »

«Χαῖρε, στοργὴ πάντα πόθον νικῶσα» – “Hail, tender love surpassing all desire”

Ὀμιλία Κυριακὴς στὸ zoom Ἡ Προσευχή ὡς ἀτελεύτητη δημιουργία Αγορά Sunday Talk on Zoom – Translation in English Disclaimer: This audio file, apart from the part of the paper reading, presents a simultaneous and spontaneous translation of the talk. While we have made every effort to provide an accurate rendition, it is important to note …

«Χαῖρε, στοργὴ πάντα πόθον νικῶσα» – “Hail, tender love surpassing all desire” Read More »

Shopping Basket
Shopping Basket
  • No books in the basket.
0