Σχόλια στὴν Πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου (IV) – Commentaries on the Epistle of Saint Paul to the Hebrews (IV)

Commentaries on the Epistle of Saint Paul to the Hebrews (IV)

Sunday Talk on Zoom – Translation in English Disclaimer: This audio file, apart from the part of the paper reading, presents a simultaneous and spontaneous translation of the talk. While we have made every effort to provide an accurate rendition, it may not be entirely precise due to its spontaneous nature.

‘Being’, The Art and Life of Father Sophrony by Sister Gabriela

‘Being’, The Art and Life of Father Sophrony

Editorial note: This is the second part of a series on the artistic path and iconographic legacy of Saint Sophrony (Sakharov) as seen through a collection of monographs by Sister Gabriela, a member of his monastic community in Essex, England.  Since the publication of the first part of this series, Father Sophrony was canonised by …

‘Being’, The Art and Life of Father Sophrony by Sister Gabriela Read More »

Ἡ ἀφροσύνη τῆς πλεονεξίας καὶ ὁ ἀληθινὸς πλοῦτος τῆς κατὰ Χριστὸν πτωχείας – The Folly of Greed and the Real Riches of Christ-like Poverty

The Folly of Greed and the Real Riches of Christ-like Poverty

Ὁμιλία Κυριακῆς στὸ Ζοομ Sunday Talk on Zoom – Translation in English Disclaimer: This audio file, apart from the part of the paper reading, presents a simultaneous and spontaneous translation of the talk. While we have made every effort to provide an accurate rendition, it may not be entirely precise due to its spontaneous nature. …

Ἡ ἀφροσύνη τῆς πλεονεξίας καὶ ὁ ἀληθινὸς πλοῦτος τῆς κατὰ Χριστὸν πτωχείας – The Folly of Greed and the Real Riches of Christ-like Poverty Read More »

Commentaries on the Epistle of Saint Paul to the Hebrews (II) – Σχόλια στὴν Πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου (ΙΙ)

Commentaries on the Epistle of Saint Paul to the Hebrews

Sunday Talk on Zoom Ὁμιλία Κυριακῆς στὸ zoom – μετάφραση στὰ ἑλληνικά Σημείωση: Αὐτὸ τὸ ἠχητικὸ ἀρχεῖο εἶναι μιὰ σύγχρονη μετάφραση τῆς ὁμιλίας καὶ μπορεῖ νὰ μὴν εἶναι ἀπολύτως ἀκριβὴς λόγῳ τοῦ αὐθόρμητου χαρακτήρα της. Mariam: The Mother of the Lord and Mother of Our Life Buy Now

Σχόλια στὴν Πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου (I) – Commentaries on the Epistle of Saint Paul to the Hebrews (I)

Commentaries on the Epistle of Saint Paul to the Hebrews

Ὁμιλία Κυριακῆς στὸ zoom Sunday Talk on Zoom – Translation in English Disclaimer: This audio file, apart from the part of the paper reading, presents a simultaneous and spontaneous translation of the talk. While we have made every effort to provide an accurate rendition, it may not be entirely precise due to its spontaneous nature. …

Σχόλια στὴν Πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου (I) – Commentaries on the Epistle of Saint Paul to the Hebrews (I) Read More »

‘Be Ye in Crucified Love’

Crucified Love

The monk who strives to offer the Lord a mighty love, as He showed unto us, and tries to invent ways to find stronger contact with Christ so that his heart may confess this mighty love towards Him, will surely make progress. Monasticism is indeed a matter of love. I once told Father Sophrony that …

‘Be Ye in Crucified Love’ Read More »

Shopping Basket
Basket
  • No books in the basket.
0