Ἀναφορὰ στὴ θεολογία τοῦ Γέροντος Σωφρονίου

παροῦσα μελέτη ἐπιδιώκει νὰ παρουσιάσει τὸν πλοῦτο τῆς ἐμπειρικῆς θεολογίας ποὺ περιέχεται στὰ ἔργα τοῦ Ἀγίου Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ.

£7.00

Availability: In stock

Buy Now

Book  Details

Slide 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τὸ βιβλίο αὐτὸ ἀποτελεῖ διεύρυνση τῆς διατριβῆς μου «Ἡ πραγμάτωση τῆς ὑποστατικῆς ἀρχῆς στὴ Θεολογία τοῦ Γέροντος Σωφρονίου», ποὺ ὑποβλήθκε στὸ Τμῆμα Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τὸ 1998. Ἀπὸ τότε εἶχα τὴν ἐπιθυμία νὰ προχωρήσω σὲ μιὰ ὁλοκληρωμένη παρουσίαση τῆς διδασκαλίας τοῦ Γέροντος Σωφρονίου. Ἴσως δὲν μπόρεσα οὔτε τώρα νὰ πραγματοποιήσω πλήρως τὸ σκοπὸ αὐτόν, ὅμως προσπάθησα νὰ καλύψω σὲ γενικὲς γραμμὲς τὰ βασικότερα θέματα τῆς θεολογίας του.

Γιὰ ὅσες ἐλλείψεις ἢ ἀτέλειες παρουσιάζει τὸ βιβλίο αὐτὸ ἐγὼ εὐθύνομαι. Γιὰ ὅσα τυχὸν καλὰ περιέχονται, ὁ ἔπαινος ἀνήκει στὸν μακαριστὸ Γέροντά μου, τὸ μεγαλύτερο εὐεργέτη τῆς ζωῆς μου. Στὸν Κύριο ὅμως Ἰησοῦ Χριστό, ποὺ φανέρωσε σὲ μᾶς τὸν τύπο καὶ τὸ ὑπόδειγμα, τὸ βάθος καὶ τὸ πλάτος, τὸ ὕψος καὶ τὴν τελειότητα τοῦ προσώπου τοῦ Θεοῦ, δόξα σὲ ὅλους τοὺς αἰῶνες.

Ἀρχιμ. Ζαχαρίας Ζάχαρου


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
α. Ἡ ἔννοια τῆς ὑποστατικῆς ἀρχῆς
β. Ἡ ἀρχέγονος δόξα τοῦ ἀνθρώπου ὡς δυνατότητα προσλήψεως Θείας ζωῆς
γ. Παραπλάνηση σὲ φανταζόμενο Ἀπόλυτο
2. Η ΚΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
α. Ἡ κένωση τοῦ Λόγου
β. Ἡ ὁδὸς τῶν ἐντολῶν
γ. Ἡ ἀγάπη μέχρι αὐτομίσους,
3. ΔΙΧΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
α. Μεγαλεῖο καὶ μηδαμινότητα τοῦ ἀνθρώπου
β. Ὁ θάνατος
γ. Ἡ χάρη τῆς μνήμης τοῦ θανάτου
δ. Πένθος καὶ δάκρυα
ε. Ἀπόγνωση καὶ αἴσθηση τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ
4. ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
α. Ἡ χάρη τῆς κλήσεως
β. Ἡ ἄρση τῆς χάριτος
γ. Ἡ ἀνάκτηση τῆς χάριτος
δ. Ἡ ἐπίγνωση τῆς ὁδοῦ
5. Η ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ
α. Ὁ μοναχισμὸς ὡς χάρισμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
β. Ἡ ἐκπλήρωση τῶν μοναχικῶν ὑποσχέσεων ὡς θεραπεία τῶν ἀλλοτριώσεων ποὺ ἐπέφερε ἡ προπατορικὴ ἁμαρτία
Ὑπακοὴ
Παρθενία ἢ σωφροσύνη
Ἀκτημοσύνη
6. Η ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΗΣΥΧΑΣΜΟΥ
α. Ἡ προσευχὴ τοῦ Ἰησοῦ
β. Ἡ ἄσκηση τῆς προσευχῆς τοῦ Ἰησοῦ
γ. Νοερὰ ἡσυχία καὶ ὑπέρβαση τῆς φαντασίας
δ. Ἡ πάλη μὲ τὴ φαντασία
7. ΑΠΟ ΤΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟ ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
α. Μετάνοια στὸ ψυχολογικὸ ἐπίπεδο
β. Ἡ ὀντολογικὴ ἀναγέννηση
γ. Ἡ θέα τοῦ ἀκτίστου Φωτὸς
δ. Ἡ διπλὴ θεωρία ποὺ ἐμπνέει τὴ μετάνοια στὸ ὀντολογικὸ ἐπίπεδο
ε. Ἀσκητικὴ καὶ Θεία ταπείνωση
στ. Τὸ ὀντολογικὸ περιεχόμενο τοῦ προσώπου
Ὁ ἐλεύθερος αὐτοπροσδιορισμὸς
8. Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΩΣ ΟΔΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
α. Ἡ προσευχὴ ὡς προσωπικὴ κοινωνία
β. Ἡ καθαρὰ προσευχὴ
γ. Ἡ προσευχὴ ὑπὲρ ὅλου τοῦ κόσμου ὡς ἡ κατ’ ἐξοχὴν φανέρωση τῆς ὑποστατικῆς ἀρχῆς
δ. Ἡ ἀγάπη πρὸς τοὺς ἐχθροὺς ὡς τὸ κριτήριο τῆς ἀλήθειας
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
«Κράτει τὸν νοῦν σου εἰς τὸν ᾅδην καὶ μὴ ἀπελπίζου»

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝFather Zacharias studied theology at the Orthodox Theological Institute of Saint Sergius in Paris and at the Aristotle University of Thessaloniki. He has lived all his monastic life in the monastery of Saint John the Baptist in Essex where he serves as a spiritual Father and minister of the word of God to his brethren and the people that come to him.

More Book Titles

You may also like…

Recently Viewed

Shopping Basket
Shopping Basket
  • No books in the basket.
0
Ἀναφορὰ στὴ θεολογία τοῦ Γέροντος Σωφρονίου
Ἀναφορὰ στὴ θεολογία τοῦ Γέροντος Σωφρονίου
£7.00
- +