Κάμινος ἀγάπης

ἀπαρχὴ τῆς ἀγάπης τίθεται μὲ τὴν τήρηση τῶν ἐντολῶν ποὺ σταδιακὰ καθαίρει τὴν καρδιά, χαράσσει τὴ μορφὴ τοῦ Χριστοῦ μέσα της καὶ ἑλκύει τὴ χάρη. Ἡ θεωρία τοῦ πράου καὶ ταπεινοῦ Χριστοῦ ρίχνει τὸ πῦρ τῆς θείας ἀγάπης στὰ μύχια τοῦ ἀνθρώπου. Ὅταν ἐνοικήσει ὁ νόμος τῆς ἀγάπης γιὰ τὸν Θεὸ καὶ τὸν πλησίον στὴν καρδιά, διὰ μιᾶς ἐκπληρώνονται ὅλες οἱ ἐντολὲς μὲ τρόπο τέλειο καὶ γίνεται πραγματικότητα ἡ θαυμαστὴ ἐπαγγελία τοῦ Χριστοῦ: «Ὁ δὲ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ Πατρός μου, καὶ ἐγὼ ἀγαπήσω αὐτόν… καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ’ αὐτῷ ποιήσομεν».

«Κάμινος ἀγάπης» ἀπὸ τὸ βιβλίο Ἡσυχασμός, ἠ δροσοβόλος κάμινος τῆς καρδίας σσ. 105-141.

£5.00

Availability: In stock

Buy Now

Book  Details

Slide 

Χριστὸς εἶναι ὁ Υἱὸς τῆς ἀγάπης καὶ ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης, ποὺ παρέχει τὸ πνεῦμα τῆς ἀγάπης. Ἡ αἰώνια ζωὴ εἶναι ἡ συνέχιση τῆς σχέσεως ποὺ ἀναπτύσσει ὁ ἄνθρωπος μὲ τὸν Χριστὸ ὅσο βρίσκεται στὴν πρόσκαιρη ζωή. Ἂν τώρα αὐτὴ ἡ σχέση εἶναι ἀληθινὴ καὶ ἐνεργεῖται ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, στὸν μέλλοντα αἰώνα ἡ ἀγάπη γιὰ τὸν Θεὸ θὰ μεταβαίνει ἀπὸ ἕνα πλήρωμα σὲ μεγαλύτερο πλήρωμα. Ἂν εἶναι ἰσχυρή, ἁγία καὶ τέλεια, θὰ καταστεῖ ἰσχυρότερη, ἁγιότερη καὶ τελειότερη «ἔτι καὶ ἔτι». Καὶ αὐτὴ θὰ εἶναι ἡ μακαριότητα τῶν τετελειωμένων πνευμάτων στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

 


Father Zacharias studied theology at the Orthodox Theological Institute of Saint Sergius in Paris and at the Aristotle University of Thessaloniki. He has lived all his monastic life in the monastery of Saint John the Baptist in Essex where he serves as a spiritual Father and minister of the word of God to his brethren and the people that come to him.

Recently Viewed

Book Languages

Shopping Basket
Basket
  • No books in the basket.
Κάμινος ἀγάπης
Κάμινος ἀγάπης
£5.00
- +
0