Περὶ Πνεύματος καὶ ζωῆς

Πνεὐματικὰ κεφάλαια

Γέροντας Σωφρόνιος δὲν ἐπιδιώκει οὔτε νὰ πείσει οὔτε νὰ γοητεύσει. Ὁ λόγος του ἀγγίζει τὴν ψυχὴ ἢ δὲν τὴν ἐγγίζει. Ἕνας σπόρος δὲν μπορεῖ νὰ ριζώσει καὶ νὰ καρποφορήσει, παρὰ σὲ γῆ ἕτοιμη νὰ τὸν δεχθεῖ. Τὸ πᾶν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἱκανότητά μας νὰ ἀκοῦμε, ἀπὸ τὸν πόθο μας νὰ μεταμορφωθοῦμε καὶ ἀπὸ τὴ θέλησὴ μας νὰ ποῦμε ναί. Εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ ἀνοιχθοῦμε καὶ νὰ προσφερθοῦμε; Εἴμαστε ἐλεύθεροι.

£9.00

Availability: In stock

Buy Now

Book  Details

Slide 

Τὸ 1990, κατὰ τὴ διάρκεια παρατεταμένης διαμονῆς μου στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Τιμίου Προδρόμου (Ἔσσεξ Ἀγγλίας), εἶχα τὸ προνόμιο νὰ παρακολουθήσω τὶς διδαχὲς ποὺ ἀπὸ ἀρκετὰ ἤδη χρόνια ὁ Γέροντας Σωφρόνιος παρέδιδε στὴν ἀδελφότητα κάθε ἐβδομάδα. Μπόρεσα ἐπίσης νὰ ἀκούσω 40 περίπου προηγούμενες ὁμιλίες ποὺ εἶχαν μαγνητοφωνηθεῖ, καταγραφεῖ καὶ μεταφρασθεῖ ἀπὸ τοὺς ἀδελφοὺς τῆς Μονὴς. Μὲ τὴν καρδιὰ γεμάτη ἀπὸ τὴν ἐνέργεια τῶν λόγων αὐτῶν τοῦ Πνεύματος και τῆς ζωῆς (Ἱωαν. 6,63), συνέλεξα καὶ ἀντέγραψα ἀποσπάσματα ποὺ μοῦ φάνηκαν οὐσιώδη. Ἡ εργασία αὐτὴ ἔγινε μὲ τρόπο ποὺ μιάζει λίγο τὴ μέθοδο ποὺ ἀκολούθησαν οἱ συγγραφεῖς τῆς Φιλοκαλίας.

Maxime Egger


Saint Sophrony, started his monastic life on Mount Athos. His acquaintance with Saint Silouan became the landmark of his life. He lived as a cenobitic monk at St Panteleimon’s monastery and later as a hermit in the caves of Karoulia. After twenty two years on the Holy Mountain, he travelled to Paris for medical treatment, where he served as a parish priest. In 1959, he founded our monastery in Essex, England, where he served as the abbot and spiritual father. Towards the end of his life he withdrew to live once more as a recluse.

Recently Viewed

Book Languages

Shopping Basket
Basket
  • No books in the basket.
Περὶ Πνεύματος καὶ ζωῆς
Περὶ Πνεύματος καὶ ζωῆς
£9.00
- +
0