Στὰ πρόθυρα τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς

Ψιχία ἀπὸ τὴν τράπεζα τοῦ Ἁγίου Σωφρονίου

Μὲ δέος στεκόμαστε στὰ πρόθυρα τῆς φρικτῆς Τεσσαρακοστῆς. Εἶναι φρικτὴ ὄχι διότι μᾶς ἐπιβάλλει ὑπεράνθρωπα γυμνάσματα, ἀλλὰ φρικτὴ γιὰ τὰ φοβερὰ ποὺ τελεσιουργεῖ στὴν καρδιὰ τῶν πιστῶν ἡ χάρη αὐτῆς τῆς περιόδου. Στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἀτμόσφαιρα εἶναι πνευματικὰ διεγηγερμένη καὶ ἡ χάρη μὲ τὴν ὁποία ἐμφορεῖται εἶναι τόσο ἁπτὴ καὶ ἄφθονη, ποὺ θὰ ἦταν πράγματι φρικτὸ νὰ τὴ χάσει ὁ πιστός.

£13.00

Availability: In stock

Weight 0.590 kg
Dimensions 21 × 15 × 2.5 cm
Author

Language

Book cover

Pages

Publisher

Edition

Publication year

ISBN

Οἱ ἅγιοι Πατέρες μας μὲ ἐνθουσιασμὸ ἀνέμεναν τὴ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, λέγοντας ὅτι ἂν διέλθουμε αὐτὴν τὴν περίοδο μὲ νηστεία καὶ μετάνοια εἶναι σὰν νὰ ἀποδεκατίζουμε τὴ ζωή μας. Οἱ παλαιοὶ Ἰσραηλίτες ἀφιέρωναν ἕνα δέκατο τῶν γεννημάτων τους στὸν Θεό. Οἱ Χριστιανοὶ ἀφιερώνουν ἕνα δέκατο τῆς πρόσκαιρης ζωῆς τους σὲ ἐντονότερο ἀγώνα προσεγγίσεως τοῦ Θεοῦ καί, ὅταν ἡ προσφορὰ γίνει μὲ ταπείνωση, ὁ Κύριος τὴ δέχεται ὡς θυσία εὐάρεστη καὶ εὐλογεῖ ὄχι μόνο τὸ ὑπόλοιπο τῆς ἐπίγειας ζωῆς, ἀλλὰ πολὺ περισσότερο, ἀποθησαυρίζει αὐτὲς τὶς ἡμέρες στὴν αἰωνιότητα.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εἰσαγωγικὸ Σημείωμα
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟ
«Ἰδοὺ ὁ δοῦλός Σου, Κύριε, ἐνώπιόν Σου»
Κυριακὴ τῶν Δέκα Λεπρῶν
Κυριακὴ Ζακχαίου
Παραβολὴ Ταλάντων
Κυριακὴ Χαναναίας
ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
Ἐντρεπόμενοι γιὰ τὴν πνευματική μας πτωχεία ἐρχόμαστε «εἰς ἑαυτόν», γιὰ νὰ ἐπιστρέψουμε στὸν προορισμό μας
Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου
Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου
Ἡ θεολογία τοῦ σώματος
Κυριακὴ Κρίσεως Α΄
Κυριακὴ Κρίσεως B΄
Κυριακὴ Συγχωρήσεως
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ
«Τῷ πνεύματι ζέοντες, τῷ Κυρίῳ δουλεύοντες, τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῆ θλίψει ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες» (Ρωμ. 12,11-12)
Ἀπὸ τὰ μεμπτὰ πάθη στὸ ἔνθεο πάθος τῆς Θείας ἀγάπης
Καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτὴν
Μύηση στὸ πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ καὶ Αὐτοῦ Ἐσταυρωμένου
Ἐγενόμην νεκρός, καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων
Πίνακας Ἁγιογραφικῶν χωρίων

Similar books...

Shopping Basket
Select Currency
EUREuro

New publication: Catalogue Raisonné vol.2

Until 1st of November 20% discount  on volumes 1 & 2

Catalogue Resonné vol.1 & 2 front

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing, you agree to their use. Learn more in our Privacy Policy.

Cookies Notice

Scroll to Top