Τὸ Αἰώνιο «Σήμερον»

ΑΠΟΗΧΟΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ

To παρόν βιβλίο είναι ένα ταξίδι στο λειτουργικό τοπίο πού έκτείνεται από τή γιορτή των Χριστουγέννων μέχρι την Πεντηκοστή.

£13.00

Availability: In stock

Weight 0.485 kg
Dimensions 21 × 15 × 1.5 cm
Author

Language

Book cover

Pages

Publisher

Edition

Publication year

ISBN

Τίτλος πρωτοτύπου
The Eternal ‘Today’
JOURNEYING WITH THE CHURCH, IN THE LIGHT OF THE FEASTS

Τὸ βιβλίο ‘Τὸ αἰώνιο «Σήμερον»’, ἀρχίζει μὲ τὴν Σάρκωση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τὸ θεῖο ἔργο τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου, καὶ συνεχίζει μὲ τὶς ἑπόμενες λαμπρὲς ἑορτὲς τῶν Ἁγίων Θεοφανείων, τῆς Ὑπαπαντῆς, φθάνοντας στὴν πλούσια λειτουργικὴ περίοδο τοῦ κατανυκτικοῦ Τριωδίου. Ἐξέχουσα κορυφή στὴ διαδρομή μας ἀποτελεῖ τὸ Πάσχα, κατὰ τὸ ὁποῖο γινόμαστε μέτοχοι τῆς χάριτος τῆς σωτηρίου Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἀνοίγει μπροστά μας μία καινούργια πορεία προσμονῆς καὶ πόθου, ποὺ ὁδηγεῖ στὴν τελευταία μεγάλη ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς. Τὸ ταξίδι μας φθάνει στὸ τέλος του μὲ τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων. Ὁ μεγαλύτερος καρπὸς ποὺ ἔδωσε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ὅταν ἐπεδήμησε στὴν Ἐκκλησία εἶναι οἱ Ἅγιοι. Κύριο ἔργο τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νὰ παράγει εἰκόνες Χριστοῦ.


Περιεχόμενα

Εἰσαγωγή
Ὅτι παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν
Ἐκάλυψεν οὐρανοὺς ἡ ἀρετή Σου Χριστέ
Τοῖς ἐσκοτισμένοις φαεινὴ ὤφθη αὐγή
Ὑπαπαντή, τὸ μυστήριο τῆς παρακλήσεως τοῦ Θεοῦ στὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου
Τριώδιο, καιρὸς πνευματικῆς ἀνακαινίσεως 
Eἴσοδος στὴν κατανυκτικὴ ἀτμόσφαιρα τοῦ Τριωδίου
Κυριακὴ τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου
Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου
Κυριακὴ τῆς Κρίσεως
Κυριακὴ τῆς Συγχωρήσεως
Μεγάλη Τεσσαρακοστή, τὸ πανηγύρι τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ
Διανύοντας τὶς Κυριακὲς τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς
Ἡ ἀνεύρεση τῆς βαθειᾶς καρδιᾶς κατὰ τὴ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ
Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας
Κυριακὴ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ
Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως
Κυριακὴ τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος
Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου
Κυριακὴ τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας
Κυριακὴ τῶν Βαΐων
Μεγάλη Ἑβδομάδα «Καιρὸς τοῦ ποιῆσαι τῷ Κυρίῳ»
Μεγάλη Δευτέρα
Μεγάλη Τρίτη
Μεγάλη Τετάρτη
Μεγάλη Πέμπτη
Μεγάλη Παρασκευή
Μεγάλο Σάββατο
Ἅγιο Πάσχα
Ἀναμένοντας τὴν ἐπαγγελία τοῦ Πατρός
Ἵνα ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ ἐν ὑμῖν μείνῃ καὶ ἡ χαρὰ ὑμῶν πληρωθῇ 
Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ
Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων
Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου
Μεσοπεντηκοστὴ
Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος
Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ
Ἡ θαυμαστὴ Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου, προφητικὸ γεγονὸς τῆς Δευτέρας καὶ Ἐνδόξου Ἐλεύσεώς Του
Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων
Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς
Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
Τρία Χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων
Τὸ αἰώνιο «σήμερον» τῆς Ἐκκλησίας

You may also like…

Shopping Basket
Scroll to Top