Ἀρχιμανδρίτης Ζαχαρίας

Σύντομη Βιογραφία

Archimandrite Zacharias Zacharou

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ζαχαρίας γεννήθηκε στό Ριζοκάρπασο τῆς Κύπρου, ὅπου καί πραγματοποίησε τίς ἐγκύκλιες σπουδές του.

Τό 1964 μετέβη στήν Ἀγγλία, ὅπου ἐπιδόθηκε στή σπουδή τῆς Χημείας. Ἡ συνάντησή του μέ τόν Ἀρχιμανδρίτη Γέροντα Σωφρόνιο, τόν ὑποτακτικό καί βιογράφο τοῦ Ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου, ἀποτέλεσε ἀληθινό σταθμό στήν πνευματική του πορεία. Σύντομα ἀκολούθησε τόν Γέροντα Σωφρόνιο στό Μοναστήρι τοῦ Τιμίου Προδρόμου στό Ἔσσεξ τῆς Ἀγγλίας.

Ὁ Πατήρ Ζαχαρίας σπούδασε θεολογία στό Ὀρθόδοξο Θεολογικό Ἰνστιτοῦτο τοῦ Ἁγίου Σεργίου στό Παρίσι καί στό Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο τῆς Θεσσαλονίκης, ὅπου καί ἀνακηρύχθηκε Διδάκτορας ἔχοντας ἐκπονήσει διατριβή μέ θέμα: «Ἡ Πραγμάτωση τῆς Ὑποστατικῆς Ἀρχῆς στή Θεολογία τοῦ Γέροντος Σωφρονίου». Τό 2013 τιμήθηκε ὡς ἐπίτιμος Διδάκτορας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Τύχωνος στήν Πενσυλβανία τῆς Ἀμερικῆς γιά τήν πνευματική διακονία του στό ποίμνιο τοῦ Νέου Κόσμου.

Ὡς ἱερομόναχος ἐγκαταβιώνει στή Μονή τῆς μετανοίας του, ὅπου διακονεῖ ὡς πνευματικός καί ὑπηρέτης τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ γιά τά μέλη τῆς ἀδελφότητας καί γιά πολλούς ἄλλους. Ἔχει μεταφράσει ἀπό τά πρωτότυπα τίς γραφές τοῦ Ἁγίου Σιλουανοῦ καί τά συγγράμματά τοῦ Γέροντος Σωφρονίου στά ἑλληνικά καί ἔχει παρουσιάσει τήν πλούσια θεολογία τους στόν Ὀρθόδοξο κόσμο μέ τή συγγραφή βιβλίων, ἄρθρων καί τή συμμετοχή του σέ συνέδρια.