Adu-ți aminte de dragostea cea dintâi

„În cartea «Adu-ți aminte de dragostea cea dintâi», ce vine ca o completare a cărților «Lărgiți și voi inimile voastre!» și «Omul cel tainic al inimii», Arhimandritul Zaharia, descrie în detaliu natura și scopul primului har dăruit fiecărui creștin la începutul căii duhovnicești, precum și experiența aparentei retrageri a harului și, în cele din urmă, înfierea noastră prin care devenim moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună-moștenitori cu Hristos.

Scrierile Arhimandritului Zaharia respiră acea însuflare născută din vederea neîntinată a lui Hristos în slavă.”

Christopher Veniamin, Profesor de Patrologie la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Tihon, SUA

£15.00

Availability: In stock

Buy Now

Book  Details

Slide 

Traducere realizată din limba engleză:
REMEMBER THY FIRST LOVE
(cf. Rev. 2:4-5)
The three stages of the spiritual life
in the theology of Elder Sophrony


„Dumnezeu îl caută și-l cercetează neîncetat pe om. Din veșnicie, Domnul așteaptă răbdător la ușa inimii omului și atunci când găsește o mică deschizătură, anume puțină smerenie și recunoștință, intră și prăznuiește împreună cu el. Cartea Apocalipsei numește această primă cercetare a harului «dragostea cea dintâi». Acesta este începutul călătoriei noastre împreună cu Dumnezeu și trebuie să ne îngrijim a umbla cu vrednicie pe această cale. […] Dacă vrem să ne reînnoim legătura cu Dumnezeu, suntem datori a ne aduce mereu aminte de clipa în care Domnul ne-a cercetat pentru prima oară cu harul Său. Părintelui Sofronie îi plăcea foarte mult acest verset, pe care îl repeta adeseori: «Adu-ți aminte de dragostea cea dintâi».”

p. 110

„Însuflat de râvna pentru Dumnezeu, omul înfruntă toate încercările. De nu vom lăsa să ni se stingă flacăra inimii, chiar și atunci când Dumnezeu Își retrage harul de la noi și îngăduie să gustăm moartea duhovnicească, vom sta neabătuți pe calea Domnului. Depinde numai de noi dacă moartea care ne amenință se va preface în izvor de viață sau ne va nimici în cele din urmă. Înfruntarea morții ne este însă de neapărată trebuință, pentru a fi cercată dorirea noastră după Dumnezeu. Dacă în ciuda amenințării morții rămânem neclintiți în hotărârea de a-L urma pe Hristos și de a săvârși cele pe care le-am învățat când harul era cu noi, atunci credința noastră se va arăta mai tare decât moartea și va birui lumea, după cuvântul Sfântului Ioan Evanghelistul (I Ioan 5,4).”

 p. 171


CUPRINS

Notă asupra ediției
Prefață  la ediția în limba engleză
INTRODUCERE
Dreptul din credință va fi viu (Evr. 10, 38)
1. Din credință spre credință
2. Cele trei perioade ale vieții duhovnicești
3. După cutremur, Duhul Adevărului
PRIMA PERIOADĂ
El ne-a iubit cel dintâi (I In 4, 19)
4. Tânjind a-L vedea pe Domnul
5. Mai mari decât acestea vom vedea
6. Cunoașterea darului lui Dumnezeu
7. Omul încheie un legământ cu Dumnezeu
A DOUA PERIOADĂ
I. Dumnezeul slavei a tunat (Ps. 28, 3)
8. Omul își vine întru sine
9. Chemarea de a birui moartea
a) Certarea plină de milostivire a Domnului
b) Deznădejdea harică și lupta ziditoare cu patimile
c) Stând înaintea lui Dumnezeu cu prorocească cunoaștere de sine
10. Lepădarea de sine a Maicii Domnului
II. Să nu primiți în zadar harul lui Dumnezeu (II Cor. 6, 1)
11. În schimbul vieții noastre pământești – viața veșnică a lui Dumnezeu
12. Aflarea adâncului inimii
13. Limba lui Dumnezeu
14. A trăi cu un singur gând
15. Lupta cu ispitele
16. Râvna pentru casa lui Dumnezeu
17. Mulțumind Domnului pentru toate
A TREIA PERIOADĂ
Eu astăzi Te-am născut (Ps. 2, 7)
18. Biruința lui Hristos asupra morții – moștenirea omului
19. Cunoașterea tainei căilor mântuirii
20. Nașterea din nou în Duh
21. Criteriul care nu dă greș niciodată
22. Smerenia harică

Indice de termeni scripturistici



Father Zacharias studied theology at the Orthodox Theological Institute of Saint Sergius in Paris and at the Aristotle University of Thessaloniki. He has lived all his monastic life in the monastery of Saint John the Baptist in Essex where he serves as a spiritual Father and minister of the word of God to his brethren and the people that come to him.

More Book Titles

You may also like…

Recently Viewed

Shopping Basket
Shopping Basket
  • No books in the basket.

Free UK shipping on orders above £15 and reduced shipping prices worldwide. 

Reduced Shipping 

🚚
Scroll to Top
0
Adu-ți aminte de dragostea cea dintâi
Adu-ți aminte de dragostea cea dintâi
£15.00
- +