veșnicul astăzi

$20.00

CĂLĂTORIND ÎMPREUNĂ CU BISERICA ÎN LUMINA PRAZNICELOR

„Nu este însă vorba despre mântuirea la timpul viitor, ci așa cu arată și titlul este vorba despre mântuirea la timpul prezent. Se oferă soluții pentru acum, la întrebarea ce să fac acum și aici, astăzi. Acest astăzi, așa cum este el abordat și oferit de viața liturgică a Bisericii, nu este un astăzi efemer, trecător, ci este un Astăzi articulat la veșnicie, deschis veacului ce va să vină, de aceea Părintele își intitulează cartea Veșnicul Astăzi.”

Preot Constantin Coman

Out of stock

Descriere
Informații

Traducere realizată din limba engleză:

The Eternal ‘Today’

JOURNEYING WITH THE CHURCH, IN THE LIGHT OF THE FEASTS


Cartea de față este o călătorie în peisajul liturgic al Bisericii noastre, începând cu perioada Postului Mare, ce culminează cu Sfântul Praznic al Învierii Domnului, și continuând cu pe­rioada Penticostarului, până la marele și cel din urmă Praznic al Cincizecimii. Ea se deschide cu Duminica Vameșului și a Fariseului, și ne poartă pașii de-a lungul tuturor duminicilor și marilor praznice din aceste două perioade ale anului litur­gic. Textul este însoțit de reprezentări iconografie din tradiția liturgică ortodoxă, precum și de desene liniare contemporane.

Călătoria noastră atinge apogeul în sfânta și marea zi a Paș­tilor, când ne facem părtași mântuitoarei Învieri a lui Hristos. Acest eveniment deschide înaintea noastră o nouă cale, ce ne conduce la mult așteptatul Praznic al Cincizecimii. Cartea se încheie cu Sărbătoarea Tuturor Sfinților, pe care o prăznuim în prima duminică după Pogorârea Duhului Sfânt.

Biserica ne învață că timpul nu este doar o succesiune lini­ară de evenimente, ci un fenomen mult mai complex, o poartă spre cunoașterea marilor taine ale lui Dumnezeu. Văzut din perspectiva istoriei mântuirii, timpul devine locul întâlnirii dintre Dumnezeu și om. Dumnezeu S-a pogorât la noi ca să ne mântuiască, iar noi putem să-L întâlnim încă din viața aceas­ta, în fiecare sărbătoare a Bisericii. Biserica prăznuiește lu­crarea mântuitoare pe care Hristos a săvârșit-o o dată pentru totdeauna. Participarea la praznicele Bisericii nu este doar o simplă călătorie în timp a minții noastre, ci o adevărată pre-gustare a veșniciei, din care ne împărtășim aici și acum. Ast­fel, timpul ia o nouă dimensiune, pe care am putea-o defini prin cuvintele prezentul cel veșnic, fiind un dar neprețuit oferit nouă de Sfânta Biserică. Prin harul pe care Domnul îl revarsă asupra noastră în slujbele dumnezeiești, ni se dă putința să trăim în același timp atât prezentul, cât și trecutul și viitorul.

Ca creștini, noi ne bucurăm de privilegiul și de cinstea de a-L urma pe Hristos în călătoria Sa către cele de jos, pentru ca să fim înălțați împreună cu El în slăvită zi a celei de-a Doua Lui Veniri.

Arhim. Zaharia Zaharou


Weight 0.385 kg
Dimensions 21.5 × 15.5 × 1.2 cm
Author

Archimandrite Zacharias Zacharou

Language

Romanian

Book cover

Hardback

Publisher

Editura Bizantină

Edition

1st edition

Pages

215

Publication year

2018

ISBN

978-606-8112-50-3

Arhimandritul Zaharia Zaharou

Father Zacharias studied theology at the Orthodox Theological Institute of Saint Sergius in Paris and at the Aristotle University of Thessaloniki. He has lived all his monastic life in the monastery of Saint John the Baptist in Essex where he serves as a spiritual Father and minister of the word of God to his brethren and the people that come to him.

Reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “veșnicul astăzi”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Out of stock