Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν

28,50

«Ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ». Ὁ σπόρος αὐτὸς δὲν εἶναι «ἐκ τοῦ κόσμου τούτου», γι’ αὐτὸ καὶ ὅταν πέφτει στὴν ἀγαθὴ γῆ τῆς βαθειᾶς καρδιᾶς γίνεται «δύναμις Θεοῦ εἰς σωτηρίαν παντὶ τῷ πιστεύοντι». Σπείρεται «ἐν ἀσθενείᾳ», ἀλλὰ «ἐγείρεται ἐν δυνάμει καὶ ἀφθαρσίᾳ».

Τὰ κείμενα τοῦ βιβλίου εἶναι καρπὸς αὐτῶν τῶν Κυριακῶν συνάξεων καὶ ἔχουν τὴ μορφὴ ἐρωταποκρίσεων: «Αἰτεῖτε (μετὰ πόθου) καὶ δοθήσεται ὑμῖν (ἐκ τοῦ περισσοῦ τῆς ἀγάπης τοῦ ὁμιλοῦντος)».

In stock

Περιγραφή
Πληροφορίες
Εντυπώσεις

Εἶναι ἄκρας σημασίας γιὰ ἐμᾶς τοὺς μοναχοὺς νὰ μαθητεύσουμε στὸ ἦθος τοῦ Χριστοῦ, διότι ὁ Θεὸς μᾶς περιποιεῖται μὲ ἰδιαίτερο τρόπο. Μᾶς ρίχνει στὴν παλαίστρα, μᾶς ἐγκαθιστᾶ στὸν οἶκο Του, στὶς αὐλές Του, καὶ θέτει ἐνώπιόν μας ἀσκητικὰ ἀγωνίσματα, προκειμένου νὰ μᾶς μεταδώσει ὅλα ὅσα ἔχει.
Μᾶς παρέχει ἕνα πλαίσιο ζωῆς, ἕνα φυτώριο, ἕνα φρούριο, ἕνα κάστρο, τὸ μοναστήρι, ὥστε νὰ κατορθώσουμε ἐκεῖνο ποὺ ὁ Ἴδιος πέτυχε μὲ τὸν ἄθλο τῆς κενώσεως καὶ τῆς εἰς τέλος ταπεινώσεώς Του. Ἐντέλλεται νὰ σφαγιάσουμε τὸν ἐγωισμὸ καὶ τὴ φιλαυτία μας μὲ τρόπο ἀσφαλῆ, ὑπακούοντας σὲ κάποιον ποὺ δὲν μᾶς ἐπιβουλεύεται, ἀλλά, ἀντιθέτως, ποὺ προσεύχεται καὶ μεριμνᾶ γιὰ ἐμᾶς – τόση ἀσφάλεια!


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος
Χρόνος, ἡ δωρεὰ τοῦ Θεοῦ στὸν φθαρτὸ ἄνθρωπο
Προσευχή, ἡ διαλογή μας μὲ τὸν Θεό
Προσευχὴ καὶ νηστεία
Ἡ προσευχὴ μὲ τὸ ἐράσμιο Ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ
Πνευματικὴ ὅραση
Ταπείνωση, τὸ ἦθος τοῦ Χριστοῦ
Μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ
Τὸ Πνεῦμα εἶναι λίαν ταχύ
Ἐσχατολογικὴ προοπτική: Ὁ Χριστιανὸς ζεῖ καὶ κινεῖται πάνω στὴ γῆ, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα του ἐμβατεύει στὸν οὐρανό
Θεία Λειτουργία ὡς εἰκόνα τῆς κοινωνίας τῶν Ἁγίων
Τὸ χάρισμα τῶν δακρύων
Ἐξομολόγηση, τὸ μυστήριο τῆς πνευματικῆς ἀναγεννήσεως
Ἱερωσύνη, ἡ διακονία τῆς καταλλαγῆς
Παραβολὴ τοῦ ἀμπελῶνος
Ἡ ταπείνωση τῆς ἀποδοχῆς τοῦ κρίματος τοῦ Θεοῦ μᾶς κάνει ἀπὸ σκλάβους παιδιὰ τοῦ Θεοῦ
Κράτα τὸν νοῦ σου στὸν ἅδη καὶ μὴν ἀπελπίζεσαι
Δημιουργικὴ πνευματικὴ ἐξουσία
Ὁ παράδοξος χαρακτήρας τῆς μοναχικῆς βιοτῆς
Μοναχικὴ ὑπακοή, ἡ παιδεία τοῦ Θεοῦ μέσῳ τῶν ἐντολῶν Του
Πίνακας Ἁγιογραφικῶν χωρίων


Weight 0,684 kg
Dimensions 21,7 × 16 × 2,7 cm
Author

Archimandrite Zacharias Zacharou

Language

Greek

Book cover

Hardback

Pages

383

Publisher

Stavropegic Monastery of St. John the Baptist

Edition

1st edition

Publication year

2023

ISBN

978-1-915687-13-5

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read more reviews on

Ἀρχιμανδρίτης Ζαχαρίας Ζάχαρου

Father Zacharias studied theology at the Orthodox Theological Institute of Saint Sergius in Paris and at the Aristotle University of Thessaloniki. He has lived all his monastic life in the monastery of Saint John the Baptist in Essex where he serves as a spiritual Father and minister of the word of God to his brethren and the people that come to him.

Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν

In stock