Cuptorul de foc al inimii

Începutul dragostei este paza poruncilor dumnezeiești, prin care inima se curățește treptat, chipul lui Hristos se întipărește înlăuntrul ei și harul este atras într-însa. Vederea lui Hristos celui blând și smerit aprinde în adâncul omului văpaia iubirii dumnezeiești. Atunci când în inimă se sălășluiește legea iubirii față de Dumnezeu și față de aproapele, omul împlinește în același timp toate poruncile în chip desăvârșit și făgăduința minunată a Domnului devine realitate: „Cel ce Mă iubește pe Mine va fi iubit de Tatăl Meu și-l voi iubi și Eu […] și vom veni la el și vom face locaș la el”.

£5.00

Availability: In stock

Buy Now

Book  Details

Slide 

Hristos este Fiul dragostei și Dumnezeul dragostei, Care îi dăruiește omului duhul iubirii. Viața veșnică este continuarea legăturii cu Hristos, pe care omul o cultivă încă din viața aceasta. Dacă acum această legătură este adevărată și lucrătoare prin iubirea dumnezeiască, în veacul viitor omul se va înălța la o tot mai mare plinătate a iubirii lui Dumnezeu. Dacă este puternică, sfântă și desăvârșită, va deveni mai puternică, mai sfântă și mai desăvârșită „iarăși și iarăși”. Și aceasta va fi fericirea duhurilor celor desăvârșiți în Împărăția lui Dumnezeu.

Traducere realizată după originalul grecesc Κάμινος ἀγάπης, un capitol din cartea Ἡσυχασμός, ἡ δροσοβόλος κάμινος τῆς καρδιᾶς (carte în curs de traducere în limba română).


Father Zacharias studied theology at the Orthodox Theological Institute of Saint Sergius in Paris and at the Aristotle University of Thessaloniki. He has lived all his monastic life in the monastery of Saint John the Baptist in Essex where he serves as a spiritual Father and minister of the word of God to his brethren and the people that come to him.

More Book Titles

You may also like…

Recently Viewed

Shopping Basket
Shopping Basket
  • No books in the basket.

Free UK shipping on orders above £15 and reduced shipping prices worldwide. 

Reduced Shipping 

🚚
Scroll to Top
0
Cuptorul de foc al inimii
Cuptorul de foc al inimii
£5.00
- +