Rugăciunea ipostatică

Măsura desăvârșirii

$19.00

Într-adevăr, centrul prin excelență al chipului ipostatic de ființare se află în adunarea credincioșilor în jurul altarului lui Dumnezeu. Fiind părtași la aceeași credință, la aceeași așteptare, la aceeași rugăciune, la aceeași dragoste și la același Potir, cu toții primesc același Duh al Domnului, Care este Duhul unității și cultivă o comuniune a iubirii.

United States dollar ($) - USD
 • Pound sterling (£) - GBP
 • Euro (€) - EUR
 • United States dollar ($) - USD
 • Canadian dollar ($) - CAD
 • Australian dollar ($) - AUD
 • New Zealand dollar ($) - NZD

Descriere

Informații

Dumnezeu l-a cercetat pe om și, în Persoana Fiului Său, a devenit Cel „pe care L-am auzit, L-am văzut cu ochii noștri, L-am privit și mâinile noastre L-au pipăit”. Cine poate să-L învinuiască acum pe Dumnezeu și să intre la judecată cu El? În negrăita Lui smerenie și în dragostea Sa până întru sfârșit, Dumnezeu este pururea biruitor în judecățile Lui. Mai cu seamă prin Taina Sfintei Euharistii, Hristos rămâne cu omul în chip văzut și palpabil până la sfârșitul veacurilor. Dumnezeu este acum cunoscut și iubit, și omul se îmbracă cu firea Sa omenească cea plină de slavă și se hrănește cu ea „spre iertarea păcatelor și spre viața de veci”.

Întocmai ca și monahismul, Sfânta Liturghie este o pregătire pentru chipul ipostatic de ființare. Într-un prim stadiu, atât preotul, cât și credincioșii ce se apropie de Sfânta Taină aduc rugăciune pentru frații lor, împreună cu care alcătuiesc Trupul lui Hristos în locul acela. Domnului Îi este bineplăcută o astfel de rugăciune și revarsă asupra omului șuvoaiele harului Său, care îi lărgesc inima și o pregătesc treptat spre a aduce rugăciune pentru întreaga lume.


CUPRINS

Prolog
Notă introductivă

TÂLCUIRI LA „TATĂL NOSTRU”

Privire de ansamblu asupra Rugăciunii Domnești
Cererile teologice ale Rugăciunii Domnești
Cererile practice ale Rugăciunii Domnești

RUGĂCIUNEA IPOSTATICĂ

Conceptul de persoană-ipostas
Definiția și chipurile rugăciunii ipostatice
Rugăciunea lui Hristos din Ghetsimani
Mijlocirea sfinților
Rugăciunea pentru vrăjmași
Rugăciunea curată

RUGĂCIUNEA LITURGICĂ

Sfânta Liturghie ca rugăciune ipostatică
Caracterul mai presus de lume al Sfintei Liturghii
Darul nostru personal – condiția necesară pentru a intra în comuniunea sfinților
Sfânta Liturghie ca schimb de vieți
Prezentare pe scurt a Sfintei Liturghii
Jertfă și îndreptățire
Sfânta Liturghie ca poruncă și ca pomenire
Condiția împărtășirii cu Sfintele Taine
Pregătirea pentru Sfânta Liturghie
Etosul lui Hristos și etosul omului
Părtășia la preoția lui Hristos
Mulțumita și cererea
Dimensiunea escatologică a Sfintei Liturghii
Pătimirea cea asemenea lui Hristos
Osândirea de sine care covârșește toată mintea
Rugăciunea de mulțumire

Weight 0.388 kg
Dimensions 20.9 × 14.8 × 1.7 cm
Author

Archimandrite Zacharias Zacharou

Language

Romanian

Book cover

Paperback

Pages

288

Publisher

Stavropegic Monastery of St. John the Baptist

Edition

1st edition

Publication year

2024

ISBN

978-1-915687-49-4

About the Author

Arhimandritul Zaharia Zaharou

Father Zacharias studied theology at the Orthodox Theological Institute of Saint Sergius in Paris and at the Aristotle University of Thessaloniki. He has lived all his monastic life in the monastery of Saint John the Baptist in Essex where he serves as a spiritual Father and minister of the word of God to his brethren and the people that come to him.

Book Sample

Reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rugăciunea ipostatică”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

United States dollar ($) - USD
 • Pound sterling (£) - GBP
 • Euro (€) - EUR
 • United States dollar ($) - USD
 • Canadian dollar ($) - CAD
 • Australian dollar ($) - AUD
 • New Zealand dollar ($) - NZD