Fecioara Maria

Maica lui Dumnezeu și Maica Vieții

Preasfânta Fecioară este numită Împărăteasa și Mireasa Mirelui. Ea a îmbrățișat mai întâi viața ascunsă în poruncile Lui, iar mai apoi pe Însuși Domnul slavei. Deși nu a păcătuit niciodată, a luat asupra sa o viață de răstignire desăvârșită, pentru a face loc înlăuntrul ei voii dumnezeiești și a cuprinde întreaga omenire în inima sa. Așa cum și-a deschis brațele pentru a-L primi pe Pruncul dumnezeiesc, Făcătorul a toate, așijderea, la Adormirea ei, Domnul i-a primit sufletul neprihănit în sânul Lui, iar în corturile cerești a așezat-o de-a dreapta slavei Sale. Și pentru că a fost primită în îmbrățișarea Fiului ei, în Împărăția Lui cea plină de slavă, ea are îndrăzneală sfântă înaintea Lui, prin care mijlocește pentru întreaga lume.

£9.50

Buy Now

Book  Details

Slide 

Slava Maicii Domnului nu are nimic în comun cu slava pământească. Ea constă în sălășluirea Duhului Sfânt înlăuntrul ei, în binecuvântarea virtuților ei tainice și a frumuseții sale lăuntrice. Este podoaba smereniei, a iubirii dumnezeiești și a milostivirii față de neamul omenesc. Caracterul nelumesc al persoanei sale este mai presus de înțelegere, deoarece în ea se oglindește în chip desăvârșit etosul dumnezeiesc. Preasfânta Fecioară strălucea de Lumina nezidită care o învăluia întru totul. Strălucirea ei duhovnicească era cu desăvârșire lăuntrică, pentru că ea viețuia necontenit în cămara de taină a inimii adânci. Acolo s-a unit cu Dumnezeu, acolo i-a fost dat să înțeleagă tainele Lui și tot acolo a trăit și legătura ei ființială cu întreaga omenire.


CUPRINS

1. Taina Preasfintei Născătoare de Dumnezeu

2. Veșmântul smereniei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu – chipul monahismului

3. Maica Domnului – evenimentul escatologic prin excelență al neamului omenesc


Father Zacharias studied theology at the Orthodox Theological Institute of Saint Sergius in Paris and at the Aristotle University of Thessaloniki. He has lived all his monastic life in the monastery of Saint John the Baptist in Essex where he serves as a spiritual Father and minister of the word of God to his brethren and the people that come to him.

More Book Titles

You may also like…

Recently Viewed

Book Languages

Shopping Basket
Basket
  • No books in the basket.
Fecioara Maria
Fecioara Maria
£9.50
- +
0