Hristos, Calea vieții noastre

Studiu asupra teologiei Cuviosului Sofronie Athonitul

$27.00

Lucrarea de față urmărește să înfățișeze în linii mari bogăția teologiei cuprinse Αrhim. Zaharia Zaharou în scrierile Sfântului Sofronie Athonitul, teologie izvorâtă din adânca sa experiență duhovnicească. […] Cuviosul Sofronie a fost împodobit cu multe și mari daruri ale Duhului Sfânt. Dintre toate, cel mai însemnat era cuvântul lui Dumnezeu pe care îl dobândea prin rugăciune și îl purta în inima sa. A fost cu adevărat un om al Cuvântului. Fiecare apropiere de el era o deschidere spre viață și contemplare, și orice cuvânt al său, până și cel mai obișnuit, încredința cu har inimile ascultătorilor. Se ruga îndelung și stăruitor pentru cei ce pătimeau, și se bucura mai mult decât pentru o minune atunci când cuvântul și rugăciunea lui preschimbau inimile celor suferinzi. Se lupta să le aline durerea, dar adevăratul țel pentru împlinirea căruia s-a istovit pe sine până la capăt a fost slujirea celei mai mari și mai însemnate minuni a existenței noastre trecătoare: unirea ființei omenești cu Duhul Dumnezeului celui viu și veșnic.

United States dollar ($) - USD
  • Pound sterling (£) - GBP
  • Euro (€) - EUR
  • United States dollar ($) - USD
  • Canadian dollar ($) - CAD
  • Australian dollar ($) - AUD
  • New Zealand dollar ($) - NZD

Descriere

Informații

Ca fenomen duhovnicesc, Sfântul Sofronie este un semn dăruit de Dumnezeu generației sale. El a trăit toată tragedia, neliniștile, frământările și căutările mult tulburatului secol XX, iar prin viața, prin rugăciunea și prin cuvântul său a dat răspuns la problemele arzătoare ale contemporanilor lui. […] Originalitatea teologiei Cuviosului Sofronie constă în felul în care tâlcuiește anumite aspecte ale descoperirii creștine, răspunzând astfel problemelor teologice ale vremii sale. Axa centrală a teologiei lui empirice o reprezintă aprofundarea înțelesului principiului ipostatic în Ființa lui Dumnezeu și în ființa omului, precum și înfățișarea anumitor manifestări ale omului, care determină împlinirea deplină – pe cât este cu putință – a acestui principiu în hotarele existenței pământești. Această teologie se înfățișează ca o narațiune a întâlnirii personale a omului cu Dumnezeul cel viu și ca o istorisire a experienței Luminii Sale.


CUPRINS

PROLOG LA EDIȚIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ
INTRODUCERE
1.PRINCIPIUL IPOSTATIC ȘI ÎNFĂPTUIREA LUI ÎN VIAȚA OMULUI
1.a) Înțelesul principiului ipostatic
1.b) Slava cu care a fost zidit omul – arvuna vieții dumnezeiești
1.c) Rătăcirea în absolutul imaginar
2. KENOZA CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU ȘI MÂNTUIREA OMULUI
2.a) Kenoza Cuvântului
2.b) Calea poruncilor
2.c) Iubirea de Dumnezeu până la ura de sine
3. DEZBINARE ȘI TĂMĂDUIRE
3.a) Măreția și nimicnicia omului
3.b) Moartea
3.c) Darul pomenirii morții
3.d) Plânsul și lacrimile
3.e) Deznădejdea și simțământul prezenței lui Dumnezeu
4. TAINA CĂILOR MÂNTUIRII
4.a) Harul chemării
4.b) Retragerea harului
4.c) Redobândirea harului
4.d) Cunoașterea căii
5. CALEA MONAHISMULUI
5.a) Monahismul – harismă a Sfântului Duh
5.b) Împlinirea făgăduințelor monahale – mijloc de tămăduire a înstrăinărilor pricinuite de păcatul strămoșesc
5.c) Părințenia duhovnicească – slujire a împăcării omului cu Dumnezeu
6. CALEA ISIHASMULUI
6.a) Rugăciunea lui Iisus
6.b) Nevoința rugăciunii lui Iisus
6.c) Isihia minții și biruirea închipuirii
6.d) Lupta cu închipuirea
7. TRECEREA DIN PLANUL SUFLETESC ÎN CEL ONTOLOGIC
7.a) Pocăința în plan sufletesc
7.b) Nașterea din nou întru ființă
7.c) Vederea Luminii nezidite
7.d) Îndoita contemplare care însuflă pocăința în plan ontologic
7.e) Smerenia ascetică și smerenia dumnezeiască
7.f) Conținutul ontologic al persoanei. Libera determinare de sine
8. RUGĂCIUNEA – CALEA CREAȚIEI
8.a) Rugăciunea ca și comuniune personală
8.b) Rugăciunea curată
8.c) Rugăciunea pentru întreaga lume – vădirea prin excelență a principiului ipostatic
8.d) Iubirea de vrăjmași – criteriu al adevărului
EPILOG
Weight 0.65 kg
Dimensions 21.5 × 15.5 × 2.7 cm
Author

Archimandrite Zacharias Zacharou

Language

Romanian

Book cover

Hardback, Paperback

Pages

344

Publisher

Stavropegic Monastery of St. John the Baptist

Edition

1st edition

Publication year

2022

ISBN

978-1-909649-93-4

About the Author

Arhimandritul Zaharia Zaharou

Father Zacharias studied theology at the Orthodox Theological Institute of Saint Sergius in Paris and at the Aristotle University of Thessaloniki. He has lived all his monastic life in the monastery of Saint John the Baptist in Essex where he serves as a spiritual Father and minister of the word of God to his brethren and the people that come to him.

Book Sample

Reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hristos, Calea vieții noastre”

Your email address will not be published. Required fields are marked *