Omul, lucrătorul asemănării sale cu Hristos

Rugăciunea este lucrarea și starea firească a duhului omului care a fost zidit după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Energia ascunsă a rugăciunii nu este altceva decât avântul firesc al sufletului către Dumnezeu, avânt pe care Făcătorul l-a sădit înlăuntrul omului atunci când l-a plăsmuit. Odată ce această energie este eliberată, începe rezidirea sufletului prin harul pocăinței. Fără rugăciune, făptura înțelegătoare a lui Dumnezeu nu poate să-și împlinească menirea, aceea de a deveni un mic dumnezeu după har.

£5.00

Availability: In stock

Buy Now

Book  Details

Slide 

Un element indispensabil în pregătirea omului pentru lucrarea rugăciunii îl constituie setea neostoită după darul lui Dumnezeu, adică după părtășia la biruința Lui universală. Prin smerita Sa iubire, Domnul a adus izbânda veșnică asupra morții și asupra puterilor întunericului. Hristos tânjește să-Și împartă biruința cu fiecare om și să-l așeze împreună cu El pe tron în Împărăția Sa. El dorește să îi adreseze fiecăruia cuvintele: „Toate ale Mele ale tale sunt”. El Însuși spune: „Celui ce biruiește îi voi da să șadă cu Mine pe scaunul Meu, precum şi Eu am biruit şi am șezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui”.

Traducere după originalul grecesc Ὁ ἄνθρωπος, αὐτουργὸς τῆς ὁμοιώσεώς του μὲ τὸν Χριστό, capitol al unei cărți în curs de publicare Ἡ προσευχὴ ὡς ἀτελεύτητη δημιουργία.


Father Zacharias studied theology at the Orthodox Theological Institute of Saint Sergius in Paris and at the Aristotle University of Thessaloniki. He has lived all his monastic life in the monastery of Saint John the Baptist in Essex where he serves as a spiritual Father and minister of the word of God to his brethren and the people that come to him.

More Book Titles

You may also like…

Recently Viewed

Book Languages

Shopping Basket
Basket
  • No books in the basket.
Omul, lucrătorul asemănării sale cu Hristos
Omul, lucrătorul asemănării sale cu Hristos
£5.00
- +
0