Taina cuvântului în teologia Sfântului Sofronie

Teologia ca stare duhovnicească

$30.00

În vremea noastră suntem martorii unei trivializări fără sfârșit a cuvântului. Mulțimea uriașă a publicațiilor și „bombardarea” necontenită a omului de către mijloacele de informare și de către internet conduc în cele din urmă la o „vorbărie” distrugătoare, care ucide duhul. Taina nașterii cuvântului lui Dumnezeu în inima omului impune păstrarea tainei „tăcerii isihaste”, când mintea „se afundă” în energia nezidită a harului și inima devine receptivă la cuvintele dumnezeiești. Cuvântul ce se zămislește în tăcerea rugăciunii este încărcat de energia nezidită a Dumnezeirii și are o lucrare tămăduitoare asupra oamenilor, înștiințându-le inima cu har. Poate că această cale este și soluția la problema imensei fragmentări a cuvântului care se observă în ziua de astăzi. Cuvântul ce se naște în inimă îl unește pe om cu șuvoiul Sfintei Tradiții și îi dăruiește simplitatea, care în limbajul teologic înseamnă plinătatea în Dumnezeu. Precum trupul omului este sfânt, de vreme ce este templul Duhului Sfânt, la fel și cuvântul omenesc, atunci când se integrează în perspectiva cuvântului dumnezeiesc, devine vehicul al harului.

In stock

United States dollar ($) - USD
 • Pound sterling (£) - GBP
 • Euro (€) - EUR
 • United States dollar ($) - USD
 • Canadian dollar ($) - CAD
 • Australian dollar ($) - AUD
 • New Zealand dollar ($) - NZD

Descriere

Informații

Cartea de față a Părintelui Arhimandrit Petru, egumenul mănăstirii noastre, reprezintă ediția adăugită a lucrării sale de doctorat despre taina cuvântului lui Dumnezeu în viața și învățătura Sfântului Sofronie. Mai presus de toate, Cuviosul Sofronie a fost un om în care cuvântul lui Dumnezeu locuia „cu bogăție”. Prin harul cuvântului, care se zămislea și se năștea în inima sa, el și-a împlinit lucrarea ziditoare de Stareț și povățuitor al multor suflete. Având experiența contemplării Luminii nezidite, Sfântul Sofronie înțelegea teologia ca stare a petrecerii în Dumnezeu. Pentru el, teologia era istorisirea întâlnirii sale cu Hristos în vremea răpirii în duh și a contemplării dumnezeieștii Lumini. După cum scrie el însuși, „adevărata teologie nu este născocirea minții-judecății omului sau urmarea cercetării critice, ci povestirea despre acea viață unde, prin lucrarea Sfântului Duh, omul fusese dus”. Astfel, teologia este un dar al Sfântului Duh, care înflăcărează inima omului, iar cel ce a dobândit acest dar strălucește „ca un luminător în lume” și deține „cuvântul vieții”.

Arhimandritul Zaharia


CUPRINS

CUVÂNT ÎNAINTE
INTRODUCERE
1. DESCOPERIREA CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU ÎN VIAȚA SFÂNTULUI SOFRONIE
a) Date biografice
b) Experiența Luminii nezidite în viața Sfântului Sofronie
c) „Îndrăzneala” mărturiei scrise
2. RUGĂCIUNEA ISIHASTĂ ȘI VĂDIREA INIMII ADÂNCI
a) Împărtășirea cu energiile dumnezeiești nezidite. Temeiuri dogmatice și ascetice
i. După chip și asemănare
ii. Întruparea Cuvântului
iii. Împărtășirea cu energiile dumnezeiești necreate
b) Rugăciunea cu Numele lui Iisus și unirea minții cu inima
c) „Un om se va apropia și inima e adâncă”
3. NAȘTEREA CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU ÎN INIMA OMULUI
a) „Cuvântul lui Dumnezeu îl face pe om dumnezeu”
b) Zămislirea cuvântului în inimă
c) Taina cuvântului în teologia Sfântului Sofronie
4. CUVÂNTUL CA ROD AL RUGĂCIUNII CURATE
a) Rugăciunea ca și cale spre cunoaștere
b) „Cuvântul a ieșit din tăcere”
c) „Scurt cuvânt va face Domnul”
5. CUVÂNTUL CA ROD AL CONTEMPLĂRII LUMINII NEZIDITE
a) Condițiile necesare contemplării Luminii nezidite
b) Însușirile Luminii nezidite
i. Treptele contemplării Luminii
ii. Îndoita vedere pe care o împărtășește Lumina
iii. Activarea principiului ipostatic înlăuntrul omului prin „darul îndumnezeitor enipostatic” al Luminii
c) Lumina nezidită și cuvântul lui Dumnezeu
i. „Lumina cea fără de început zămislește în noi cuvinte”
ii. „Glasul lui Dumnezeu ca apogeu al contemplației”
6. TEOLOGIA CA STARE DUHOVNICEASCĂ
a) A „teologhisi în chip negreșit” în tradiția patristică
b) Teologia ca stare duhovnicească la Sfântul Sofronie
c) De la apofază la catafază
7. TEOLOGIA CA ȘI CUNOAȘTERE A CĂILOR MÂNTUIRII
a) Darul teologiei ca rod al tainei ascultării
b) Cele trei perioade ale vieții duhovnicești: din pustia certării lui Dumnezeu la pământul adevăratei teologii
c) Criteriul ultim al teologiei: dragostea față de vrăjmași
EPILOG – „CUM VORBESC CEI DESĂVÂRȘIȚI?”
INDEX DE REFERINȚE SCRIPTURISTICE
INDEX TEMATIC
Weight 0.7 kg
Dimensions 21.5 × 16 × 2.8 cm
Author

Archimandrite Peter Vryzas

Language

Romanian

Book cover

Hardback Clothbound with Dust Jacket

Pages

340

Publisher

Stavropegic Monastery of St. John the Baptist

Edition

1st edition

Publication year

2022

ISBN

978-1-909649-68-2

About the Author

Archimandrite Peter Vryzas
Arhimandritul Petru Vryzas

Archimandrite Peter studied theology at the Aristotle University of Thessaloniki. He began his monastic life at the Monastery of St John the Baptist, Essex in 2001. Since 2019 he has served as the Father Hegumen of the community. 

Book Sample

Reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Taina cuvântului în teologia Sfântului Sofronie”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read more reviews on

In stock

United States dollar ($) - USD
 • Pound sterling (£) - GBP
 • Euro (€) - EUR
 • United States dollar ($) - USD
 • Canadian dollar ($) - CAD
 • Australian dollar ($) - AUD
 • New Zealand dollar ($) - NZD