Ὁ πόθος γιὰ τὴν αἰωνιότητα τοῦ Θεοῦ νικᾶ ἀκόμη καὶ τὴν ἀπειλὴ τοῦ θανάτου

Gospel Commentary

Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων