Κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν

$32.00

Ἡ δικαίωση τοῦ ἀνθρώπου εἶναι τὸ ἐχέγγυο τῆς συμφιλιώσεώς του μὲ τὸν Θεό. Δίδεται ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, τὸ Ὁποῖο ἑλκύεται ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο ποὺ ζεῖ καὶ μετανοεῖ «ἐν ἀληθείᾳ». Εἶναι κάτι παραπάνω ἀπὸ μιὰ εἰρηνικὴ αἴσθηση. Πρόκειται γιὰ τρώση, γιὰ περιτομὴ καρδίας, τὴν ὁποία ὁ Ἀπόστολος ἐντάσσει στὰ «στίγματα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ». Ἡ εὐλογημένη αὐτὴ πληγὴ τῆς καρδιᾶς μαρτυρεῖ ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἀνήκει ἐξ ὁλοκλήρου στὸν Θεό. Προορισμὸς ὅλων τῶν Χριστιανῶν εἶναι νὰ λάβουν τὸ χάρισμα τῆς πνευματικῆς υἱοθεσίας. Τὸ χάρισμα αὐτὸ μαρτυρεῖται ἀπὸ τοὺς στεναγμοὺς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ποὺ κράζει στὴν καρδιά τους: «Ἀββᾶ ὁ Πατήρ».

United States dollar ($) - USD
 • Pound sterling (£) - GBP
 • Euro (€) - EUR
 • United States dollar ($) - USD
 • Canadian dollar ($) - CAD
 • Australian dollar ($) - AUD
 • New Zealand dollar ($) - NZD

Περιγραφή

Πληροφορίες

Ὁ Χριστὸς σπέρνει τὸν λόγο Του στὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου. Ἂν ὁ ἄνθρωπος δεχθεῖ τὸν λόγο αὐτόν, προσλαμβάνει τὴ χάρη τῆς μετανοίας καὶ ἀναγεννᾶται πνευματικά. Ὁ Κύριος σπέρνει ἀδιάκοπα πάνω στὴ γῆ, ἐνῶ ὁ ἄνθρωπος σπέρνει στὸν οὐρανό. Ὁ Θεὸς σημειώνει μὲ τὴ σφραγίδα τῆς χάριτός Του τὴν ἡμέρα καὶ τὴ στιγμή, κατὰ τὴν ὁποία ὁ ἄνθρωπος ἐξέχυσε τὴν καρδιά του ἐνώπιόν Του μὲ πολλὰ δάκρυα, ταπείνωση καὶ μετάνοια. Καὶ ἂν ὁ Χριστιανὸς ἀθλητὴς δέχεται κάθε ἡμέρα τὸ ἀναγνωριστικὸ σημεῖο τῆς θείας χάριτος στὴν ἐν κρυπτῷ μυστικὴ Λειτουργία ποὺ προσφέρει στὸν Θεὸ κατὰ μόνας, στὸ τέλος, οἱ σφραγίδες αὐτὲς θὰ συσσωρευθοῦν, θὰ καταπιοῦν ὅλον τὸν χρόνο τῆς ζωῆς του καὶ θὰ τὸν μετατρέψουν σὲ αἰωνιότητα.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος
Τὸ μυστήριο τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ μυστήριο τοῦ ἀνθρώπου
Ἡ ταπείνωση τοῦ Σεσαρκωμένου Λόγου καὶ ὁ ἀγώνας τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὴν ἀπόκτηση τοῦ ὑπερφυοῦς χαρίσματος τῆς ὁμοιώσεως μὲ Αὐτόν
Ἡ μυστικὴ καὶ ἐσταυρωμένη θεία ἀγάπη
Ἑρμηνεία μερικῶν λογίων τῆς Γραφῆς
Μυστικὰ βάθη τοῦ Ἡσυχασμοῦ
Πνευματικὴ πατρότητα
Ἀπὸ τὶς θλίψεις στὴν Ἡμέρα τοῦ Κυρίου
Ἡ μυστικὴ ἑτερότητα τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ
Ἡ φιλαδελφία τῶν ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν
Προκλήσεις τῆς ἐποχῆς μας
Σχέσεις γονέων καὶ παιδιῶν
Ἅγιοι Σιλουανὸς καὶ Σωφρόνιος
Διάφορα
Πίνακας Ἁγιογραφικῶν χωρίων

Weight 0.639 kg
Dimensions 21.7 × 16 × 2.8 cm
Author

Archimandrite Zacharias Zacharou

Language

Greek

Book cover

Hardback Clothbound with Dust Jacket

Pages

394

Publisher

Stavropegic Monastery of St. John the Baptist

Edition

1st edition

Publication year

2024

ISBN

978-1-915687-34-0

About the Author

Ἀρχιμανδρίτης Ζαχαρίας Ζάχαρου

Ὁ Πατήρ Ζαχαρίας σπούδασε θεολογία στό Ὀρθόδοξο Θεολογικό Ἰνστιτοῦτο τοῦ Ἁγίου Σεργίου στό Παρίσι καί στό Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο τῆς Θεσσαλονίκης. Ἐγκαταβιώνει στή Μονή τῆς μετανοίας του, ὅπου διακονεῖ ὡς πνευματικός καί ὑπηρέτης τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Περισσότερα…

Book Sample

Reviews

 1. π. Νικόλαος Γουργουρίνης (verified owner)

  ❤️

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

United States dollar ($) - USD
 • Pound sterling (£) - GBP
 • Euro (€) - EUR
 • United States dollar ($) - USD
 • Canadian dollar ($) - CAD
 • Australian dollar ($) - AUD
 • New Zealand dollar ($) - NZD