Ἄνθρωπος, ὁ στόχος τοῦ Θεοῦ

Ἡ ὑποστατικὴ ἀρχὴ στὸν Ἅγιο Σιλουανὸ καὶ στὸν Γέροντα Σωφρόνιο

£13.00£16.00

γέροντας Σωφρόνιος ὅποτε μιλοῦσε γιὰ τὴν ἔννοια τοῦ προσώπου, σκιαγραφοῦσε πάντοτε τὴν πνευματικὴ μορφὴ τοῦ γέροντός του, τοῦ ἁγίου Σιλουανοῦ. Τὸ ἴδιο παρατηρεῖται ἐξαρχῆς στοὺς Ἀποστόλους καὶ τοὺς Εὐαγγελιστές, οἱ ὁποῖοι δὲν παρέδωσαν τὶς ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ ἀποκομμένες, ἀλλὰ περιέγραφαν τὸ Πρόσωπο τοῦ Διδασκάλου τους ταυτόχρονα μὲ τοὺς λόγους καὶ τὸ ἔργο Του. Ὁ γέροντας Σωφρόνιος δίδασκε ὅτι κατανοοῦμε τὴν ἀρχὴ τῆς ὑποστάσεως μόνο μέσα ἀπὸ τὴ σχέση μας μὲ ἕνα ὁλοκληρωμένο πρόσωπο, στὸ ὁποῖο αὐτὴ ἔχει φθάσει στὴν πληρότητά της. Ἔτσι, ἡ ὑποστατικὴ ἀρχὴ ἀναπτύσσεται σὲ ἕνα ἀτελὲς πρόσωπο διαμέσου ἑνὸς τέλειου προσώπου· διὰ τοῦ Ἀποστόλου στὸν μαθητή, διὰ τοῦ πνευματικοῦ πατέρα στὸ τέκνο.

Περιγραφή
Πληροφορίες

Τίτλος πρωτοτύπου:
MAN, THE TARGET OF GOD
‘What is man, that thou shouldest magnify him?
and that thou shouldest set thine heart upon him?
And that thou shouldest visit him every morning and try him every moment?’ (Job 7:17-18)

Τὸ θέμα τῆς ὑποστατικῆς ἀρχῆς εἶναι κεντρικὸ στὴ θεολογία τοῦ γέροντος Σωφρονίου. Ὁ ἄνθρωπος πλάσθηκε ἐξαρχῆς «κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωσιν» Θεοῦ καὶ ἔγινε στόχος τῆς ἀγαθότητάς Του. Ἡ θαυμαστὴ αὐτὴ δωρεὰ ποὺ ἔλαβε ὁ ἄνθρωπος, δηλαδὴ ἡ δυνατότητά του νὰ ἀναπτυχθεῖ καὶ νὰ φθάσει στὴν πραγμάτωση τοῦ μεγαλειώδους προορισμοῦ του, ὀνομάζεται ὑποστατικὴ ἀρχή.

Ὁ ἄνθρωπος στὴν τελείωσή του γίνεται «πρόσωπο» ἢ ἀλλιῶς «ὑπόσταση», ὁμοιάζοντας στὸ Ἀρχέτυπό του, τὸν Χριστό. Σύμφωνα μὲ τὴ διδασκαλία τοῦ γέροντος Σωφρονίου, ἡ ὑποστατικὴ ἀρχὴ στὸν ἄνθρωπο μαρτυρεῖται στὰ πρόσωπα τῶν Ἁγίων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐπιτύχει τὴν ὁμοίωση μὲ τὸν Χριστὸ καὶ εἶναι φορεῖς τοῦ λόγου Του. Ὡς ἐκ τούτου, ἐξηγοῦσε τὴν ὑποστατικὴ ἀρχὴ καὶ περιέγραφε τὶς ἰδιότητες τοῦ προσώπου ἀναφερόμενος συχνὰ στὴ ζωὴ καὶ τὶς γραφὲς τοῦ ἁγίου Σιλουανοῦ.

Στὸ βιβλίο αὐτὸ ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ζαχαρίας, μαθητὴς τοῦ γέροντος Σωφρονίου, πραγματεύεται τὸ θέμα τῆς ὑποστατικῆς ἀρχῆς μέσα ἀπὸ τὸν βίο καὶ τὴ διδασκαλία τοῦ ἁγίου Σιλουανοῦ καὶ τοῦ γέροντος Σωφρονίου. Ἐξετάζει πτυχὲς τοῦ θέματος σὲ σχέση μὲ τὸ δόγμα καὶ τὴν ὀρθόδοξη ἀσκητική, ποὺ εἶχε παρουσιάσει στὴ διδακτορικὴ διάτριβή του «Ἀναφορὰ στὴ θεολογία τοῦ Γέροντος Σωφρονίου». Παλαιότερα κείμενά του, καθὼς καὶ διαλέξεις στὴν Ἀγγλία, στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Ἀμερικὴ ἀποτελοῦν τὴ βάση τοῦ βιβλίου αὐτοῦ.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ
1. «Ἐγώ εἰμι ὁ Ὤν», ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Προσώπου τοῦ Χριστοῦ
2. Πρόσωπο, ὁ καρπὸς τῆς ὁράσεως τοῦ Ἀκτίστου Φωτὸς
3. Τὸ πορτραῖτο τῆς ὑποστάσεως στὸν ἅγιο Σιλουανὸ
ΧΡΙΣΤΟΣ, Ο ΠΑΤΗΡ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΩΝΟΣ
4. Ἡ θεολογία ὡς πνευματικὴ κατάσταση τοῦ προσώπου
5. Ἡ ὑποστατικὴ ἀρχὴ ὡς χάρισμα τοῦ Δημιουργοῦ Θεοῦ
6. Ὁ ὑποστατικὸς χαρακτήρας τῆς ζωῆς καὶ τῆς διακονίας τοῦ Γέροντος
ΕΓΝΩΡΙΣΑΣ ΜΟΙ ΟΔΟΥΣ ΖΩΗΣ
7. Ἡ διαδρομὴ τοῦ προσώπου
8. Ἡ ὑπακοὴ στὸ θεῖο θέλημα καὶ ἡ ἐλευθερία τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ
9. Θεῖο Ὄνομα καὶ ὑποστατικὴ προσευχὴ
10. Τὰ δάκρυα, ἡ θεραπεία τοῦ προσώπου
ΕΠΙΛΟΓΟΣ, Περὶ τῆς ὑποστατικῆς ἀρχῆς
Πίνακας ἁγιογραφικῶν χωρίων
Εὑρετήριο ὀνομάτων, ἐννοιῶν καὶ πραγμάτων

Weight 0.83 kg
Dimensions 21.5 × 15.5 × 3.5 cm
Author

Archimandrite Zacharias Zacharou

Language

Greek

Book cover

Hardback Clothbound with Dust Jacket, Paperback

Pages

367

Publisher

Stavropegic Monastery of St. John the Baptist

Edition

1st edition

Publication year

2019

ISBN

978-1-909649-27-9, 978-1-909649-28-6

Ἀρχιμανδρίτης Ζαχαρίας Ζάχαρου

Father Zacharias studied theology at the Orthodox Theological Institute of Saint Sergius in Paris and at the Aristotle University of Thessaloniki. He has lived all his monastic life in the monastery of Saint John the Baptist in Essex where he serves as a spiritual Father and minister of the word of God to his brethren and the people that come to him.

Reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ἄνθρωπος, ὁ στόχος τοῦ Θεοῦ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read more reviews on