Ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ «εἰς σταθμούς»

$22.00

Ὁ Θεὸς ἀπευθύνει κλήση στὸν ἄνθρωπο γιὰ ζωὴ θαυμαστή. Ἡ γνώση τῆς κακοτράχαλης καὶ δύσβατης ὁδοῦ ἀλλὰ καὶ τοῦ φωτοφόρου τέλους της εἶναι παρεκτικὴ συνέσεως καὶ ἐμπνεύσεως. Θὰ χρειασθεῖ πλῆθος δοκιμασιῶν, ὡσότου διαρραγεῖ καὶ πλατυνθεῖ ἡ καρδιά, γιὰ νὰ φιλοξενήσει τὸ δεδοξασμένο Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Ἡ πνευματικὴ ἀναγέννηση δὲν λαμβάνει χώρα στὴν εύδαιμονία τῆς πρὠτης χάριτος, ἀλλὰ ὅταν ἔπειτα ἀπὸ πολυώδυνο ἀγώνα σὲ κάμινο πειρασμῶν πείσει ὁ ἄνθρωπος τὸν Θεὸ, ὅτι, ὄντως, εἶναι δικός Του, εἴτε ζεῖ εἴτε πεθαίνει.

United States dollar ($) - USD
 • Pound sterling (£) - GBP
 • Euro (€) - EUR
 • United States dollar ($) - USD
 • Canadian dollar ($) - CAD
 • Australian dollar ($) - AUD
 • New Zealand dollar ($) - NZD

Περιγραφή

Πληροφορίες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος
Τὰ τρία στάδια τῆς πνευματικῆς ζωῆς σύμφωνα μὲ τὴ διδασκαλία τοῦ ἁγίου Σωφρονίου
Γνώση τῆς ὁδοῦ
Μύηση στὴν κένωση τοῦ Χριστοῦ
Ἡ χάρη τοῦ Χριστοῦ
Σκοπὸς καὶ προορισμὸς τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου
Ἡ Ἐκκλησία, τὸ θησαυροφυλάκιο τῆς χάριτος
Ἔννοια τῆς χάριτος
Μέσα ἀποκτήσεως τῆς χάριτος
Ἐνεργήματα τῆς χάριτος
Ἔνθεη μέριμνα
Ὁ λόγος τῶν Ἁγίων μετατρέπεται σὲ προσευχή
Πόθος θεο-ομοιώσεως
Τὰ τρία στάδια στὶς γραφὲς τοῦ Ἁγίου Σιλουανοῦ
Ἐρωταποκρίσεις, Ἡ παιδεία τοῦ Θεοῦ κατὰ τὰ τρία στάδια τῆς πνευματικῆς ζωῆς
Πίνακας Ἁγιογραφικῶν χωρίων

Weight 0.367 kg
Dimensions 21.7 × 16 × 2.2 cm
Author

Archimandrite Zacharias Zacharou

Language

Greek

Book cover

Hardback Clothbound with Dust Jacket

Pages

181

Publisher

Stavropegic Monastery of St. John the Baptist

Edition

1st edition

Publication year

2024

ISBN

978-1-915687-38-8

About the Author

Ἀρχιμανδρίτης Ζαχαρίας Ζάχαρου

Ὁ Πατήρ Ζαχαρίας σπούδασε θεολογία στό Ὀρθόδοξο Θεολογικό Ἰνστιτοῦτο τοῦ Ἁγίου Σεργίου στό Παρίσι καί στό Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο τῆς Θεσσαλονίκης. Ἐγκαταβιώνει στή Μονή τῆς μετανοίας του, ὅπου διακονεῖ ὡς πνευματικός καί ὑπηρέτης τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Περισσότερα…

Book Sample

Reviews

 1. π. Νικόλαος Γουργουρίνης (verified owner)

  ❤️

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

United States dollar ($) - USD
 • Pound sterling (£) - GBP
 • Euro (€) - EUR
 • United States dollar ($) - USD
 • Canadian dollar ($) - CAD
 • Australian dollar ($) - AUD
 • New Zealand dollar ($) - NZD