Corespondenţa cu Protoiereul Gheorghe Florovski

$16.00

In stock

United States dollar ($) - USD
 • Pound sterling (£) - GBP
 • Euro (€) - EUR
 • United States dollar ($) - USD
 • Canadian dollar ($) - CAD
 • Australian dollar ($) - AUD
 • New Zealand dollar ($) - NZD

Descriere

Informații

CUPRINS

Înainte cuvântare

SCRISORI

Scrisoarea 1-a
Despre „stenoza” inimii şi „scleroza” minţii. Dorinţa legăturilor frăţeşti. Despre greutăţile publicaţiei „vestnik” [„vestitorul”]. Apusul prea puţin înţelege biserica pravoslavnică. Despre traducerea articolului profesorului s. V. Troiţki.

Scrisoarea a 2-a
Despre publicarea cărţii „Stareţul Siluan” în limba engleză în Anglia şi America. Cererea către părintele Gheorghe să colaboreze şi să recomande cartea. Denumirea în engleză a cărţii: „Man of Great Love”.

Răspunsul întâi
Gata de a ajuta cu recomandarea cărţii. Despre cursuri şi numirea la Harvard.

Răspunsul al 2-lea
Refuzul editurii. Despre cursuri.

Scrisoarea a 3-a
Impresii despre Anglia. „Mitul” s-a risipit. Despre neaşteptata deschidere a englezilor. Despre cum caută ei pe Dumnezeu. Despre publicarea cărţii „Stareţul Siluan” în Anglia şi reacţiile faţă de ea. Răspunsul omenirii la rugăciunea Cuviosului Siluan. Despre oboseală.

Scrisoare de răspuns
Despre succesul publicării cărţii „Stareţul Siluan”. Despre mentalitatea „materialistă” americană. Despre interesele lor duhovniceşti. „ Deschiderae Americanilor”. Orthodoxia în America. Grupuri, dezbinări, intrigi. Invitaţiile de a vorbi despre Dreapta Slăvire. Biserica Orthodoxă în SUA. Smintelile dezbinărilor, teatralismele. Delăsarea tineretului.

Scrisoarea a 4-a
Săvârşitul lui Vladimir Nikolaevici Losski. Tot despre dânsul ca theolog. Losski despre Cuviosul Siluan. Legătura dintre dogme şi duhovnicie. În învăţătura Stareţului se află toată tradiţia orthodoxă.

Scrisoarea a 5-a
Rugămintea de a scrie „înainte-cuvântarea” ediţiei engleze a cărţii „Stareţul Siluan”. Universalismul lui Hristos la Stareţul Siluan. Despre lucrarea universală a Orthodoxiei. Ecouri din Serbia privind cartea şi traducerile ei în alte limbi.

Scrisoare de răspuns
Moartea lui V. N. Losski – o tristă pierdere. Învoirea de a scrie înainte-cuvântarea. Părintele Gheorghe şi Stareţul Siluan.
Scrisoarea a 6-a
Recunoştinţă pentru dispoziţia de a scrie înainte-cuvântarea. Cererea de a semnala greşelile duhovniceşti-theologice în cartea „Stareţul Siluan”. Cuviosul Siluan despre cititul ziarelor.

Scrisoare de răspuns
Despre pogorârea lui Hristos în iad – în theologia răsăriteană şi cea apuseană. Crucea însingurării. Despre indiferenţa orthodocşilor faţă de theologie. De la „păstori” se cere nu „mărturie despre adevăr”, ci săvârşirea slujbelor. Neorthodocşii au mai mult interes faţă de theologie.

Scrisoarea a 7-a
Despre articolul său „Unimea Bisericii”. Pierderea identităţilor şi diferenţelor în dogmatică. Urmările primatului „esenţei”: materialism în gnoseologie, papism şi ex opere operatum în eccleziologie, juridism în soteriologie. Urmările primatului „persoanei”: protestantism în eccleziologie, existenţialism în filosofie. Omul îndumnezeit – deopotrivă cu Dumnezeu (după Sf. Maxim Mărturisitorul). „Dumnezeul personal” drept identitatea obiectivităţii şi personalismului.

Scrisoarea a 8-a
Crucea însingurării. Viaţa ca lucrare şi cunoaştere de sine. Despre abaterea catholicilor. Despre întoarcerea unui oarecare catholic. Dezechilibrul în viziunea dogmatică se răsfrânge şi în viaţa reală. Cum se poate înţelege pogorârea lui Hristos în iad. Despre deşertarea Logosului.Scrisoarea a 9-a
Actualitatea articolului părintelui G. Florovski „Problematica reunirii creştinismului” (1933). Despre comunicarea ţinută în amintirea lui V. N. Losski: dogmele Bisericii sânt expresia „realităţilor” vieţii duhovniceşti. Despre triadologia protoiereului S. Bulgakov şi dialectica idealismului german.Scrisoarea a 10-a
Urări de Paşti. Despre cartea lui V. N. Losski, „ Theologia mistică ”- articolul părintelui Gheorghe Florovski de mult o „ luase înainte” ideilor ei.Scrisoare de răspuns
Articolul „Facerea şi făptura” a fost redus la tăcere datorită criticilor sofianismului. Despre dezacordul cu hristologia şi soteriologia lui V. N. Losski.Scrisoarea a 11-a
Despre scrisoarea mitropolitului Nikolai. Despre boli-dureri. Despre vizita reprezentanţilor Patriarhiei Moscovei. Despre începutul lucrărilor theologice în Rusia. Despre ecleziologia lui V. N. Losski. Despre greutăţile exprimării adevărului privind Fiinţa Dumnezeiască. Unimea prin petrecerea în poruncile lui Hristos. Liturghia şi „sfâşierea” conştiinţei.Scrisoare de răspuns nr. 1
Despre întruparea lui Dumnezeu. Îndumnezeirea firii omului în Hristos se deosebeşte de îndumnezeirea oamenilor. Despre antinomia dogmelor: nu există antinomie pentru Logosul Dumnezeiesc, şi în contemplare. Despre theologia romană: este primejdios a generaliza ideea filioque – nu este ideea centrală a Romei, este primejdia deducţiilor logice în analiza theologică. Theologia începe cu întruparea lui Dumnezeu. Despre „rătăcirea” în lume: despre „naiv” şi despre „demonism”.Scrisoare de răspuns nr. 2
Despre înainte-cuvântarea scrisă. Despre decăderea monahismului la Athos. Despre uitarea scrierilor Sfinţilor Părinţi. Despre indiferenţa seminariştilor faţă de cartea lui V. N. Losski. Cum să-ţi însuşeşti gândirea Sfinţilor Părinţi. Despre stingerea „culturii theologice”. Pentru misiunea istorică trebuie „cultură”: nu doar sfinţenie, ci şi înţelepciune.Scrisoarea a 12-a
Despre graba de a tipări cartea Stareţului Siluan câtă vreme mai sânt în viaţă alţi martori. Despre vederea Stareţului Siluan în slavă. Frica de a greşi. Întruparea lui Dumnezeu – întrupare ipostatică. Omul-Hristos drept pildă obligatorie. Hristologia deosebirii radicale face imposibilă o antropologie creştină. Hristos S-a ferit de „îndumnezeirea de sine”. Despre cuvintele de instituire. Cearta cu Dumnezeu: va judeca Fiul-Omul, iar nu Tatăl-Dumnezeu. Viaţa vecinică nu o înaintare, ci plinătatea Dumnezeieştii vieţi. Despre neajunsul culturii theologice.Scrisoarea a 13-a
Invitaţie de a vizita biserica din St Genevieve-des-Bois.Scrisoare de răspuns
Despre înaltul nivel theologic la catholici. Despre „înapoierea” orthodocşilor şi pricinile ei.

Scrisoarea a 14-a
Despre călătoria în Rusia. Despre dezorientarea şi dezinformarea ruşilor. Despre formarea cadrelor academice. Despre „restauraţie” şi frica de noutăţi. Despre rugăciunea înflăcărată şi slaba theologie. Despre plânsul unei oarecari femei. Ce anume este iadul. Conflictul credinţei cu necredinţa. Cum este cu putinţă contactul cu Apusul fără compromisuri.

Scrisoare de răspuns
Gânduri despre Rusia. În Apus nu este mai bine: nici credinţă, nici theologie. Despre „restauraţia” care dă iluzia unei bunăstări. Despre frica renaşterii tradiţiei Sfinţilor Părinţi. Despre planurile sale academice curente.

Scrisoarea a 15-a
Despre recenziile cărţii „Stareţul Siluan” în publicaţiile bisericeşti din Anglia. Cerere de a scrie un articol despre Stareţul Siluan. Despre theologie ca o compilaţie, şi nu ca expresia unei experienţe reale, dogmatice şi ascetice.

Scrisoare de răspuns
Orthodoxia în America se „sufocă”. Parohiile sânt nişte colonii naţionale. Despre pasivitatea clerului. Înstrăinarea de la viaţa duhovnicească.

Scrisoarea a 16-a
Despre călătoria ce urmează. Rugăminte de a scrie un articol despre Stareţul Siluan. Despre planuri de a mai scrie încă. Recenzii la carte în presa engleză. Despre sfinţenie şi geniu.

Scrisoare de răspuns
Despre succesul cărţii „Stareţul Siluan” în America. Despre planurile curente. Despre activitatea în universitate.

Scrisoarea a 17-a
Despre mutarea în Anglia. Despre organizarea vieţii de zi cu zi. Greutăţi din pricina lipsei de timp pentru a reuşi toate. Despre lucrările în curs.

Scrisoare de răspuns
Sprijinire pentru începuturi. Despre distribuirea cărţii Stareţului în America. Despre lucrările curente.

Scrisoarea a 18-a
Ostilitatea faţă de mănăstire în mediile bisericeşti. Despre ierarhie în Biserică. Degradarea ierarhiei întru „relaţii de clasă”. Despotismul episcopilor – rezultatul scăderii nivelului theologic. Orice rânduială pământească se poate primejdui a fi prost înţeleasă. Despre autoritatea exterioară.

Scrisoare de răspuns
Despre planurile sale în Anglia. Despre evenimentele Bostonului orthodox. Pr. Gheorghe se ţine şi el mai departe de „înaltele locuri” bisericeşti.

Scrisoarea a 19-a
Despre noua viaţă în mănăstire. Despre groaza-uimirea în faţa tainei Fiinţei Dumnezeieşti. Neapărat va trebui să trecem prin încercări pentru împărăţie. A împărăţi înseamnă a îmbrăţişa în duh întreaga zidire.

ANEXĂ

Scrisori ale părintelui Gheorghe Florovski
Scrisoarea 1
Impresii despre India. Teren de misiune, deocamdată în mâinile protestanţilor. Despre monofiziţi. Despre magie.

Scrisoarea a 2-a
Despre planurile sale în Anglia. Despre evenimentele Bostonului orthodox. Pr. Gheorghe se ţine şi el departe de înaltele locuri” bisericeşti.

Weight 0.25 kg
Dimensions 21.5 × 15 × 1.5 cm
Author

Saint Sophrony Sakharov

Language

Romanian

Book cover

Hardback

Pages

118

Publisher

Accent Print

Edition

1st edition

Publication year

2016

ISBN

978-606-8686-49-3

About the Author

Saint Sophrony the Athonite
Sfântul Sofronie Athonitul

Saint Sophrony, started his monastic life on Mount Athos. His acquaintance with Saint Silouan became the landmark of his life. He lived as a cenobitic monk at St Panteleimon’s monastery and later as a hermit in the caves of Karoulia. After twenty two years on the Holy Mountain, he travelled to Paris for medical treatment, where he served as a parish priest. In 1959, he founded our monastery in Essex, England, where he served as the abbot and spiritual father. Towards the end of his life he withdrew to live once more as a recluse.

Reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Corespondenţa cu Protoiereul Gheorghe Florovski”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

In stock

United States dollar ($) - USD
 • Pound sterling (£) - GBP
 • Euro (€) - EUR
 • United States dollar ($) - USD
 • Canadian dollar ($) - CAD
 • Australian dollar ($) - AUD
 • New Zealand dollar ($) - NZD