Omul cel tainic al inimii

„De altfel, din râvna misionară a Părintelui Zaharia Zaharou a rodit și conținutul acestei cărți, care cuprinde cuvântările duhovnicești rostite de Preacuvioșia Sa în timpul unei vizite pe continentul american, în anul 2007. Și, probabil, nu s-ar greși dacă s-ar spune că «inima», în calitatea ei de insondabil centru al persoanei umane și al vieții ei duhovnicești, reprezintă preocuparea esențială a cugetării teologice a Părintelui Zaharia. De aceea și titlul acestui volum conține grăitoarea formulare a Sfântului Apostol Petru, «omul cel tainic al inimii», se menționează în Cuvântul înainte semnat de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

£9.00

Out of stock

Book  Details

Slide 

„Suferința cumplită pricinuită de simțământul păcatului îi adună acum atenția minții în inimă. Și cu cât mintea rămâne mai mult în inimă, în rugăciune de pocăință, cu atât harul Duhului Sfânt întețește în om văpaia iubirii pentru Hristos, luminându-i mintea cu vederea Feței Sale. Și chipul cel blând și smerit al lui Hristos într-atât îi uluiește sufletul, încât se naște înlăuntrul lui o bucurie fără margini și nădejdea că moartea poate fi nimicită. În felul acesta omul se umple de însuflare, iar duhul său se ridică de la starea de zdrobire a inimii de mai-nainte.”

„Rezumând, am putea spune că trei sunt cheile care deschid ușa adâncului inimii: cercetarea învățăturii Evangheliei, chemarea Numelui Domnului și Sfânta Împărtășanie. Acestea trei descătușează energia ferecată în adâncul inimii. Cu această energie suntem înzestrați la Botez, însă o îngropăm prin viața noastră păcătoasă, prin nepriceperea și delăsarea noastră. Dar să scoatem la lumină comoara dumnezeiască tăinuită înlăuntrul nostru, prin întipărirea in minte a câtorva cuvinte dumnezeiești care ne insuflă în chip deosebit și printr-o mai arzătoare râvnă pentru Sfânta Împărtășire cu Trupul și Sângele lui Hristos. Și să nu încetăm a chema Numele Domnului nostru Iisus Hristos, Nume care ne-a fost dat prin descoperire de Sus, care este nedespărțit de Persoana lui Hristos și care poate, prin urmare, să ne împărtășească energia Lui mântuitoare.”

Arhimandrit ZAHARIA ZAHAROUFather Zacharias studied theology at the Orthodox Theological Institute of Saint Sergius in Paris and at the Aristotle University of Thessaloniki. He has lived all his monastic life in the monastery of Saint John the Baptist in Essex where he serves as a spiritual Father and minister of the word of God to his brethren and the people that come to him.

More Book Titles

You may also like…

Recently Viewed

Shopping Basket
Shopping Basket
  • No books in the basket.

Free UK shipping on orders above £15 and reduced shipping prices worldwide. 

Reduced Shipping 

🚚
Scroll to Top
0
Omul cel tainic al inimii
Omul cel tainic al inimii
£9.00
Out Of Stock