Pecetea prezenței lui Hristos în inima omului

„Vreme de mulți ani ne-am desfătat de bucuria și mângâierea cuvântului lui Dumnezeu care se revărsa din gura iubitului nostru Părinte întru Domnul, Starețul Sofronie, care a fost mai presus de toate omul cuvântului lui Dumnezeu. Acum, asemenea celor datornici cu zece mii de talanți (cf. Matei 18, 24), ne simțim obligați să le împărtășim și semenilor noștri fie și numai câteva fărâme din îmbelșugata hrană duhovnicească de care am avut parte atunci când Părintele se afla în mijlocul nostru.”

$16.95

Availability: In stock

Weight 0.425 kg
Dimensions 22.5 × 15.5 × 1.5 cm
Author

Language

Book cover

Pages

Publisher

Edition

Publication year

ISBN

Traducere realizată din limba greacă:
Τὸ χάραγμα τοῦ Χριστοῦ στὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου


„Atunci când urmăm lui Hristos, singura noastră grijă este să-I fim bineplăcuți și în tot ceea ce facem să-I aducem mulțumire. Însă, mai întâi, trebuie să stabilim o legătură autentică cu El, cultivând în noi smerenia vameșului și pocăința nestrămutată a fiului risipitor. Dumnezeu l-a zidit pe om în așa fel încât acesta să-și afle împlinirea și desăvârșirea în legătura sa unică și personală cu Ziditorul său. Astfel, statornicirea unei relații puternice cu Hristos și a unui neîncetat dialog cu El devin scopul și menirea cea mai înaltă a vieții noastre. Atunci toate legăturile noastre omenești își vor trage puterea din legătura noastră cu Dumnezeu și vom începe să le vedem pe toate, fiecare element al lumii zidite, în lumina acestei legături”.

Arhim. Zaharia Zaharou


CUPRINS

Prolog

I. Vederea duhovnicească
Legăturile personale dintre oameni în lumina legăturii lor cu Dumnezeu
Akedia lumii și râvna fiilor lui Dumnezeu
Tainele Bisericii – mijloc de zidire a templului lui Dumnezeu în noi
Cuvinte „grele” în învățătura Sfântului Siluan și a Părintelui Sofronie
Aspecte fundamentale ale vieții duhovnicești
Îndoita vedere a vieții duhovnicești
II. Cuvântul lui Dumnezeu și slujirea dumnezeiască
Predica creștină
Slujirea dumnezeiască
Cum să împărtășim tinerilor dragostea pentru slujirea dumnezeiască
Râvna pentru slujirea dumnezeiască
Căile prin care dobândim harul lui Dumnezeu – De la pocăință la aducerea de mulțumire
Slujirea și trăirea vrednică a Sfintei Liturghii
III. Darul preoției
Darul mai presus de fire al preoției
Viața prorocească – mărturie a adevărului în Biserică
Mulțumirea și recunoștința
Însuflarea dumnezeiască
IV. Calea monahală
Calea ascultării
Nevoința creștină
Viețuind „afară din tabăra” lumii acesteia
Smerenia harică
Mănăstirea – lăcaș al aducerii de mulțumire Domnului
Duhul vieții de obște
Taina isihiei „Opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu”
V. Lepădarea înțelepciunii
Cum să îndurăm suferințele în chip vrednic de Dumnezeu
Caracterul paradoxal al Evangheliei
Fericirile – trepte ale căii pogorâtoare a lui Hristos
Crucea lui Hristos, îndreptățirea omului și a lui Dumnezeu

Epilog


Similar books...

Shopping Basket
Select Currency
EUREuro

New publication: Catalogue Raisonné vol.2

Until 1st of November 20% discount  on volumes 1 & 2

Catalogue Resonné vol.1 & 2 front

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing, you agree to their use. Learn more in our Privacy Policy.

Cookies Notice

Scroll to Top