Tὸ μυστήριο τῆς χριστιανικῆς ζωῆς

£21.00

χει ἄραγε τὸ Εὐαγγέλιο «πολιτικὴ διάσταση»; Κάθε διεθνὴς ἢ ταξικὴ πάλη συνδέεται μὲ τὴ βία: «Χτυπᾶτε τοὺς ἐχθρούς». Ἡ ἐντολὴ ὅμως τοῦ Χριστοῦ λέει «Ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν». Ἡ τελευταία δὲν ἐπιτρέπει καθόλου νὰ ὑποβιβάσουμε τὸ Εὐαγγέλιο στὸ ἐπίπεδο τῆς ἀδελφοκτόνου διαιρέσεως τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν. Ὅταν μποῦν στὶς τάξεις τῶν μαχητῶν οἱ ἐπίσκοποι, οἱ θεολόγοι, οἱ πιστοὶ χριστιανοὶ γενικά, θεωροῦν ἐκείνους ποὺ ἀποφεύγουν τὴ συμμετοχὴ στὸ εἶδος αὐτὸ τῶν δραστηριοτήτων ὡς μικρόψυχους καὶ δειλούς. Ὅσο πιὸ ἐπικίνδυνη εἶναι ἡ συμπλοκὴ μὲ τοὺς καταπιεστές, τόσο περισσότερο θεωρεῖται ἡ ἀνθρωπιστικὴ ἀποστολὴ ὡς «μαρτύριο» γιὰ τὸν Χριστό. Ἡ ἀποφυγή μας ὑπαγορεύεται ἀπὸ τὴ συνείδηση ὅτι κάθε ἀλλαγὴ καταστάσεως στὶς κοινωνικὲς σχέσεις μὲ ἐπαναστατικό, δηλαδὴ ἐκβιαστικὸ τρόπο, θὰ ἀποδειχθεῖ τελικὰ ἀντικατάσταση τῆς μιᾶς βίας ἀπὸ τὴν ἄλλη […].

In stock

Περιγραφή
Πληροφορίες

σο βαθειὰ καὶ ἂν εἶναι ἡ ταραχὴ μας γιὰ τὶς ἀδικίες κάποιου συστήματος, ἡ αλλαγή του πρέπει νὰ συνδέεται μὲ μακρὰ διαδικασία ἀνυψώσεως τοῦ ἠθικοῦ ἐπιπέδου τῶν ἀνθρώπων ἐν γένει. Δὲν ἔχουμε τὸ δικαίωμα νὰ πραγματοποιήσουμε ἐκβιαστικὲς πράξεις -ἀκόμη καὶ ἐπάνω στοὺς ἐκβιαστὲς- στο Ὄνομα τοῦ Χριστοῦ. Νὰ ἐλέγξουμε ὅμως τὴν ἀδικία, ζώντας μὲ ἔνταση, γιὰ νὰ φυλάξουμε τὴ δικαιοσύνη πρὸς ὅλους, μποροῦμε καὶ τὸ κάνουμε, ὅταν βλέπουμε ὄφελος ἀπὸ τὸν λόγο μας […]. Ἂν γίνουμε μία ἀπὸ τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις ποὺ πολεμοῦν γιὰ τὴν ἐπικράτηση ἐπάνω στοὺς ἀδελφούς, θὰ ἐπισκιάσουμε τὸ φῶς ποὺ ἔφερε στὴ γῆ ὁ Θεός. Αὐτὸ ἀσφαλῶς τὸ ἔγκλημα εἶναι πιὸ ἐπιζήμιο γιὰ μᾶς ἀπὸ κάθε ἄλλο. Ὁ κόσμος δὲν χρειάζεται «πολιτικὴ Ἐκκλησία». Ὁ ὑποβαθμισμένος χαρακτήρας τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ κατὰ τοὺς τελευταίους αἰῶνες ὁδήγησε στὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ αὐτὴν μεγάλου πλήθους πιστῶν. Μποροῦμε νὰ ἀποκαταστήσουμε τὴ μεγάλη λάμψη τῆς Ἐκκλησίας μόνο μὲ τὴν ἀκραία προσπάθεια νὰ ζήσουμε χριστιανικά, εὐαγγελικά, χωρὶς νὰ στρέφουμε τὴν προσοχή μας στὸ πῶς θὰ μᾶς συμπεριφερθοῦν οἱ σύγχρονοί μας. Ἂν δὲν ἁποκτήσουν οἱ χριστιανοὶ τὰ γνἠσια πνευματικὰ χαρίσματα, καὶ πρωτίστως τὴν ἁγιότητα, τὸ κήρυγμα μὲ τὰ λόγια θὰ παραμένει ὡς «κύμβαλον ἀλαλάζον».

σ. 234-236


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εἰσαγωγικὰ
Προλογικὸ σημείωμα
Α΄ Βιβλίο
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
1. Σκέψεις γιὰ τὸν μοναχισμὸ
2. Ἡ μοναστηριακή μας ζωὴ
3. Ἡ πορεία τῆς ζωῆς μου
4. Ἡ πίστη
5. Τὸ πρόσωπο
6. Ἡ προσευχὴ
7. Ἡ δημιουργία
8. Ἡ μητρότητα ὡς διακονία τῆς γυναίκας
9. Ὁ γάμος
10. Ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἀνθρώπου
11. Ἡ ἀνθρωπότητα καὶ ἡ ἱστορία της
12. Τὸ μυστήριο τῆς Χριστιανικῆς ζωῆς
Β΄ Βιβλίο
ΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΑΛΕΥΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
1. Ὁδοὶ θεολογικῆς ἀσκήσεως
2. Ἡ θεολογία ὡς προσευχὴ καὶ ὡς κατάσταση τοῦ πνεύματός μας
3. Εἰκόνα καὶ ὁμοίωση
4. Λόγος γιὰ τὸν μοναχισμὸ
5. Παραλληλισμοὶ μεταξὺ γάμου καὶ μοναχισμοῦ
6. Tὰ δύο εἴδη ταπεινώσεως
7. Ἡ προσευχὴ
8. Ἀπὸ τὶς ἀσκητικὲς σημειώσεις

Ἐπίλογος
Πίνακας ἁγιογραφικῶν χωρίων
Εὑρετήριο ὀνομάτων καὶ θεμάτων


Weight 0.705 kg
Dimensions 21.5 × 15.5 × 3.3 cm
Author

Saint Sophrony Sakharov

Language

Greek

Book cover

Hardback Clothbound with Dust Jacket

Pages

492

Publisher

Stavropegic Monastery of St. John the Baptist

Edition

2nd edition

Publication year

2011

ISBN

978-1-874679-76-9

Saint Sophrony the Athonite
Ἅγιος Σωφρόνιος ὁ Ἀθωνίτης

Saint Sophrony, started his monastic life on Mount Athos. His acquaintance with Saint Silouan became the landmark of his life. He lived as a cenobitic monk at St Panteleimon’s monastery and later as a hermit in the caves of Karoulia. After twenty two years on the Holy Mountain, he travelled to Paris for medical treatment, where he served as a parish priest. In 1959, he founded our monastery in Essex, England, where he served as the abbot and spiritual father. Towards the end of his life he withdrew to live once more as a recluse.

Reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tὸ μυστήριο τῆς χριστιανικῆς ζωῆς”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read more reviews on

Tὸ μυστήριο τῆς χριστιανικῆς ζωῆς

In stock