«Χαῖρε, στοργὴ πάντα πόθον νικῶσα»

Prayer as Infinite Creation