Διαδρομὴ διαμέσου Τριωδίου καὶ Πεντηκοσταρίου

$22.00

Ἡ νηστεία καὶ ἐν γένει ἡ χριστιανικὴ ἄσκηση, ἡ ἑκούσια αἰσχύνη στὴν ἐξομολόγηση καὶ ἡ αὐτομεμψία, ἀλλὰ καὶ ἡ θετικὴ ἄσκηση τοῦ πόθου γιὰ τὸ χάρισμα τῆς Πεντηκοστῆς, μᾶς τοποθετοῦν στὴν ὁδὸ τοῦ Χριστοῦ καὶ πλήττουν τὸ θηρίο τοῦ «ἐγώ» μας. Παρέχοντας γεύση θανάτου μετατρέπονται σὲ σπέρμα ἀναστάσεως καὶ οὐσιαστικὰ προετοιμάζουν τὰ σώματά μας γιὰ τὴν Κοινὴ Ἀνάσταση.

United States dollar ($) - USD
 • Pound sterling (£) - GBP
 • Euro (€) - EUR
 • United States dollar ($) - USD
 • Canadian dollar ($) - CAD
 • Australian dollar ($) - AUD
 • New Zealand dollar ($) - NZD

Περιγραφή

Πληροφορίες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

ΠΟΡΕΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

Γυμνάσματα Τεσσαρακοστῆς
Νηστεία

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΡΙΩΔΙΟΥ

Κυριακὴ τῶν Δέκα Λεπρῶν
Ἡ χάρη ἀπὸ τὴν εὐγνωμοσύνη

Κυριακὴ Χαναναίας
Παράδοση στὸ θέλημα τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ χάρη τῆς υἱοθεσίας

Κυριακὴ Ζακχαίου
Ὁ πόθος γιὰ τὸ Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ποὺ νικᾶ τὴ ντροπὴ γιὰ τὴν πτώση μας καὶ ἀποκτᾶ τὴ δύναμη τῆς σωτηρίας

ΑΡΧΗ ΤΡΙΩΔΙΟΥ

Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου
Ὑπόδειγμα μετανοίας

Κυριακὴ Ἀσώτου
Ἡ ἕλξη τῆς Πατρικῆς ἀγάπης θεραπεύει τὴν ἀλλοτρίωσή μας ἀπὸ τὸν Θεό

Κυριακὴ Κρίσεως
Ἡ αὐτοκαταδίκη τῆς μετανοίας προλαμ‐ βάνει τὴν Κρίση τοῦ Θεοῦ καὶ δικαιώνει τὸν ἁμαρτωλό

Κυριακὴ Συγχωρήσεως
Ἡ συγχώρηση ἀνοίγει τὴν καρδιὰ καὶ δίδει σπλάγχνα στὸν ἄνθρωπο νὰ γίνει μίμημα Θεοῦ

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Κυριακὴ Ὀρθοδοξίας
Ἡ δυναμικὴ αὔξηση στὴν ὁποία ὁδηγεῖ ἡ Ὀρθοδοξία καὶ ἡ Ὀρθοπραξία

Κυριακὴ Γρηγορίου Παλαμᾶ
Ζωὴ στὴν Παρουσία τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν ἐπίκληση τοῦ Ὀνόματός Του

Κυριακὴ Σταυροπροσκυνήσεως
Σταυρὸς – ἡ κλίμακα μὲ τὴν ὁποία κατέβη ὁ Θεὸς στὴ γῆ καὶ ἀνεβαίνει ὀ ἄνθρωπος στὸν Οὐρανό

Κυριακὴ ἁγίου Ἰωάννου Κλίμακος
Καρπὸς τῆς σταυρικῆς ζωῆς ἡ ὁσία
ζωή

Μέγας Κανὼν καὶ Ἀκάθιστος Ὕμνος

Κυριακὴ ὁσίας Μαρίας Αἰγυπτίας
Τὸ μέγα θαῦμα τῆς μετανοίας

Σάββατο τοῦ Λαζάρου καὶ Κυριακὴ τῶν Βαΐων

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ

Ἡ κένωση τοῦ Χριστοῦ
Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ Ἀνάσταση

ΑΠΟ ΤΗ ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΗ ΔΩΡΕΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ
Καινὴ σχέση μὲ τὸν Κύριο Ἰησοῦ

Κυριακὴ Μυροφόρων
Ἡ προσδοκία τῆς αἰωνιότητας γεννᾶ τὴν τόλμη γιὰ τὴν ἀναζήτησή της

Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου
Ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος θεραπεύει τὴν παραλυσία τῆς πτώσεως

Μεσοπεντηκοστή
Δίψα γιὰ αἰώνια ζωή

Κυριακὴ Σαμαρείτιδος
Ἡ ταπείνωση κάνει τὸν ἄνθρωπο ἀληθινὸ λάτρη τοῦ Θεοῦ

Κυριακὴ τοῦ ἐκ γενετῆς Τυφλοῦ
Ὁ Χριστός, τὸ Φῶς τῆς ζωῆς

Ἀνάληψη
Συμπλήρωση Οἰκονομίας καὶ ἐπιστροφὴ τοῦ Χριστοῦ στὴ δόξα Του

Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων
Θεὸς Πατέρων

Πεντηκοστή
Ἡ καταξίωση τῆς εἰκόνας τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο

Κυριακὴ Ἁγίων Πάντων
Ὁ καρπὸς τῆς Πεντηκοστῆς

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Πίνακας Ἁγιογραφικῶν χωρίων

Weight 0.348 kg
Dimensions 21.7 × 16 × 1.6 cm
Author

Archimandrite Zacharias Zacharou

Language

Greek

Book cover

Hardback Clothbound with Dust Jacket

Pages

158

Publisher

Stavropegic Monastery of St. John the Baptist

Edition

1st edition

Publication year

2024

ISBN

978-1-915687-43-2

About the Author

Ἀρχιμανδρίτης Ζαχαρίας Ζάχαρου

Ὁ Πατήρ Ζαχαρίας σπούδασε θεολογία στό Ὀρθόδοξο Θεολογικό Ἰνστιτοῦτο τοῦ Ἁγίου Σεργίου στό Παρίσι καί στό Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο τῆς Θεσσαλονίκης. Ἐγκαταβιώνει στή Μονή τῆς μετανοίας του, ὅπου διακονεῖ ὡς πνευματικός καί ὑπηρέτης τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Περισσότερα…

Book Sample

Reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Διαδρομὴ διαμέσου Τριωδίου καὶ Πεντηκοσταρίου”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read more reviews on

United States dollar ($) - USD
 • Pound sterling (£) - GBP
 • Euro (€) - EUR
 • United States dollar ($) - USD
 • Canadian dollar ($) - CAD
 • Australian dollar ($) - AUD
 • New Zealand dollar ($) - NZD