Διαδρομὴ διαμέσου Τριωδίου καὶ Πεντηκοσταρίου

£16.50

Not only fasting, but Christian asceticism in general, voluntary shame in confession, and self-reproach, yet also the positive asceticism of the desire for the gift of Pentecost, place us on the path of Christ and wound the beast of our ego. By imparting a taste of death, they are transformed into the seed of resurrection and, in fact, they prepare our bodies for the Common Resurrection.

Περιγραφή
Πληροφορίες
Εντυπώσεις
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

ΠΟΡΕΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

Γυμνάσματα Τεσσαρακοστῆς
Νηστεία

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΡΙΩΔΙΟΥ

Κυριακὴ τῶν Δέκα Λεπρῶν
Ἡ χάρη ἀπὸ τὴν εὐγνωμοσύνη

Κυριακὴ Χαναναίας
Παράδοση στὸ θέλημα τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ χάρη τῆς υἱοθεσίας

Κυριακὴ Ζακχαίου
Ὁ πόθος γιὰ τὸ Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ποὺ νικᾶ τὴ ντροπὴ γιὰ τὴν πτώση μας καὶ ἀποκτᾶ τὴ δύναμη τῆς σωτηρίας

ΑΡΧΗ ΤΡΙΩΔΙΟΥ

Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου
Ὑπόδειγμα μετανοίας

Κυριακὴ Ἀσώτου
Ἡ ἕλξη τῆς Πατρικῆς ἀγάπης θεραπεύει τὴν ἀλλοτρίωσή μας ἀπὸ τὸν Θεό

Κυριακὴ Κρίσεως
Ἡ αὐτοκαταδίκη τῆς μετανοίας προλαμ‐ βάνει τὴν Κρίση τοῦ Θεοῦ καὶ δικαιώνει τὸν ἁμαρτωλό

Κυριακὴ Συγχωρήσεως
Ἡ συγχώρηση ἀνοίγει τὴν καρδιὰ καὶ δίδει σπλάγχνα στὸν ἄνθρωπο νὰ γίνει μίμημα Θεοῦ

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Κυριακὴ Ὀρθοδοξίας
Ἡ δυναμικὴ αὔξηση στὴν ὁποία ὁδηγεῖ ἡ Ὀρθοδοξία καὶ ἡ Ὀρθοπραξία

Κυριακὴ Γρηγορίου Παλαμᾶ
Ζωὴ στὴν Παρουσία τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν ἐπίκληση τοῦ Ὀνόματός Του

Κυριακὴ Σταυροπροσκυνήσεως
Σταυρὸς – ἡ κλίμακα μὲ τὴν ὁποία κατέβη ὁ Θεὸς στὴ γῆ καὶ ἀνεβαίνει ὀ ἄνθρωπος στὸν Οὐρανό

Κυριακὴ ἁγίου Ἰωάννου Κλίμακος
Καρπὸς τῆς σταυρικῆς ζωῆς ἡ ὁσία
ζωή

Μέγας Κανὼν καὶ Ἀκάθιστος Ὕμνος

Κυριακὴ ὁσίας Μαρίας Αἰγυπτίας
Τὸ μέγα θαῦμα τῆς μετανοίας

Σάββατο τοῦ Λαζάρου καὶ Κυριακὴ τῶν Βαΐων

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ

Ἡ κένωση τοῦ Χριστοῦ
Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ Ἀνάσταση

ΑΠΟ ΤΗ ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΗ ΔΩΡΕΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ
Καινὴ σχέση μὲ τὸν Κύριο Ἰησοῦ

Κυριακὴ Μυροφόρων
Ἡ προσδοκία τῆς αἰωνιότητας γεννᾶ τὴν τόλμη γιὰ τὴν ἀναζήτησή της

Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου
Ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος θεραπεύει τὴν παραλυσία τῆς πτώσεως

Μεσοπεντηκοστή
Δίψα γιὰ αἰώνια ζωή

Κυριακὴ Σαμαρείτιδος
Ἡ ταπείνωση κάνει τὸν ἄνθρωπο ἀληθινὸ λάτρη τοῦ Θεοῦ

Κυριακὴ τοῦ ἐκ γενετῆς Τυφλοῦ
Ὁ Χριστός, τὸ Φῶς τῆς ζωῆς

Ἀνάληψη
Συμπλήρωση Οἰκονομίας καὶ ἐπιστροφὴ τοῦ Χριστοῦ στὴ δόξα Του

Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων
Θεὸς Πατέρων

Πεντηκοστή
Ἡ καταξίωση τῆς εἰκόνας τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο

Κυριακὴ Ἁγίων Πάντων
Ὁ καρπὸς τῆς Πεντηκοστῆς

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Πίνακας Ἁγιογραφικῶν χωρίων


Weight 0.348 kg
Dimensions 21.7 × 16 × 1.6 cm
Author

Archimandrite Zacharias Zacharou

Language

Greek

Book cover

Hardback Clothbound with Dust Jacket

Pages

158

Publisher

Stavropegic Monastery of St. John the Baptist

Edition

1st edition

Publication year

2024

ISBN

971-9156843-2

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Διαδρομὴ διαμέσου Τριωδίου καὶ Πεντηκοσταρίου”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ἀρχιμανδρίτης Ζαχαρίας Ζάχαρου

Father Zacharias studied theology at the Orthodox Theological Institute of Saint Sergius in Paris and at the Aristotle University of Thessaloniki. He has lived all his monastic life in the monastery of Saint John the Baptist in Essex where he serves as a spiritual Father and minister of the word of God to his brethren and the people that come to him.

Διαδρομὴ διαμέσου Τριωδίου καὶ Πεντηκοσταρίου