Πλατυσμὸς τῆς καρδίας

£15.00

«Τὸ στόμα ἡμῶν ἀνέῳγε πρὸς ὑμᾶς, Κορίνθιοι, ἡ καρδία ἡμῶν πεπλάτυνται. Οὐ στενοχωρεῖσθε ἐν ἡμῖν, στενοχωρεῖσθε δὲ ἐν τοῖς σπλάγχνοις ὑμῶν. Τὴν δὲ αὐτὴν ἀντιμισθίαν, ὡς τέκνοις λέγω, πλατύνθητε καὶ ὑμεῖς» (B’ Κορ. 6, 11-13).

Ὁ «Πλατυσμὸς τῆς καρδίας» ἀπαρτίζεται ἀπὸ μιὰ σειρὰ διαλέξεων τοῦ ἀρχιμανδρίτη Ζαχαρία (Ζάχαρου) σὲ συνέδριο κληρικῶν τῆς ὀρθόδοξης ἐπισκοπῆς Wichita καὶ Κεντρικῆς Ἀμερικῆς, τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας. Περιλαμβάνει ἐπίσης δύο ὁμιλίες του στὸ μοναστικὸ συνέδριο ποὺ διοργανώθηκε στὴν ἴδια ἐπισκοπὴ μετὰ τὸ προαναφερθὲν συνέδριο.

In stock

Περιγραφή
Πληροφορίες
Πλατυσμός της καρδίας Πλατυσμός της καρδίας Πλατυσμός της καρδίας Αρχιμανδρίτης Ζαχαρίας Αρχιμανδρίτης Ζαχαρίας Αρχιμανδρίτης Ζαχαρίας άνοιγμα της καρδίας

Τίτλος πρωτοτύπου:
THE ENLARGEMENT OF THE HEART
‘Be ye also enlarged’ (2 Cor. 6:13)
In the theology of Saint Silouan the Athonite and Elder Sophrony of Essex

Στὸ παρὸν βιβλίο περιέχονται οἱ ὁμιλίες τοῦ ἀρχιμανδρίτη Ζαχαρία, τὶς ὁποῖες ἐκφώνησε στὰ ἀγγλικὰ σὲ συνέδριο τοῦ ἔτους 2001 (6 μὲ 9 Φεβρουαρίου), στοὺς κληρικοὺς τῆς ἀδελφότητας Ἁγίου Ραφαήλ, τῆς ὀρθόδοξης ἐπισκοπῆς Wichita καὶ Κεντρικῆς Ἀμερικῆς, καλεσμένος ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο Βασίλειο Essey τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας.

Περιέχονται ἐπίσης, σὲ παράρτημα, καὶ οἱ ὁμιλίες του στὸ μοναχικὸ συνέδριο ποὺ διοργάνωσε ὁ πρωτοσύγγελος τῆς ἴδιας ἐπισκοπῆς, ἱερομόναχος Παῦλος, καὶ ἔλαβε χώρα στὶς 10 Φεβρουρίου στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴν πόλη Wichita. Στὸ τέλος κάθε ὁμιλίας περιλαμβάνονται οἱ ἐρωτήσεις ποὺ τοῦ ἔθεσαν οἱ συμμετέχοντες στὸ συνέδριο κληρικοὶ καὶ οἱ ἀπαντήσεις ποὺ ἔδωσε ἐκεῖνος, γιὰ νὰ κατανοηθοῦν καλύτερα οἱ προβληματισμοί, οἱ ἀνάγκες καὶ οἱ ἀνησυχίες τοῦ ἀκροατηρίου.

Στὰ κείμενα αὐτὰ παρουσιάζεται ἡ φύση καὶ ὁ σκοπὸς τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης μὲ βάση τὸν γραπτὸ καὶ τὸν προφορικὸ λόγο δύο σπουδαίων πνευματικῶν μορφῶν τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς ἐποχῆς μας: τοῦ Ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτη (1866-1938) καὶ τοῦ πιστοῦ μαθητῆ του, Γέροντος Σωφρονίου (1896-1993), ἱδρυτὴ καὶ κτίτορα τῆς Σταυροπηγιακῆς καὶ Πατριαρχικῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου, στὸ Ἔσσεξ τῆς Ἀγγλίας.

Ἐπειδὴ ἦταν ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ὁ ἀρχιμανδρίτης Ζαχαρίας ἐπικοινωνοῦσε μὲ τὸν κλῆρο τῆς ἐπισκοπῆς αὐτῆς, εἰδικὰ καλεσμένος νὰ μιλήσει γιὰ τὴ θεολογία τοῦ ἁγίου Σιλουανοῦ καὶ τοῦ γέροντος Σωφρονίου, ὡς εἰσαγωγὴ παρουσίασε ἀναλυτικὰ τὸν βίο τῶν δύο αὐτῶν ἀνδρῶν, τὴ σχέση καὶ γνωριμία τους, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ συμμετέχουν πιὸ εὔκολα καὶ ἐκεῖνοι ποὺ τυχὸν δὲν ἦταν οἰκεῖοι μὲ τὰ συγγράμματά τους.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προλογικὸ σημείωμα
1. Ὁ Ἅγιος Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης καὶ ὁ μαθητής του Γέροντας Σωφρόνιος
2. Ἡ γέννηση τοῦ ἀνθρώπου στὴν αἰώνια ζωὴ μὲ τὴν ὅραση τοῦ «εἴδους» καὶ τὴν ἀκοὴ τῆς «φωνῆς» τοῦ Χριστοῦ
3. «Κράτα τὸν νοῦ σου στὸν ἅδη καὶ μὴν ἀπελπίζεσαι»
4. Τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ καὶ ὁ ἄνθρωπος
5. Ἡ προσευχὴ ὡς ὁδὸς δημιουργίας
6. Ἡ προσευχὴ τοῦ Ἰησοῦ
7. Ἡ πνευματικὴ πατρότητα ὡς διακονία συμφιλιώσεως τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεό
8. Ἡ παράσταση τοῦ Χριστοῦ ποὺ δικαίωσε τὸν Θεὸ καὶ τὸν ἄνθρωπο
Παράρτημα
9. Περὶ Μοναχισμοῦ Α΄
10. Περὶ Μοναχισμοῦ Β΄
Πίνακας ἁγιογραφικῶν χωρίων

Weight 0.575 kg
Dimensions 21 × 15 × 2.5 cm
Author

Archimandrite Zacharias Zacharou

Language

Greek

Book cover

Hardback Clothbound with Dust Jacket

Pages

372

Publisher

Stavropegic Monastery of St. John the Baptist

Edition

2nd edition

Publication year

2017

ISBN

978-1-874679-88-2

Ἀρχιμανδρίτης Ζαχαρίας Ζάχαρου

Father Zacharias studied theology at the Orthodox Theological Institute of Saint Sergius in Paris and at the Aristotle University of Thessaloniki. He has lived all his monastic life in the monastery of Saint John the Baptist in Essex where he serves as a spiritual Father and minister of the word of God to his brethren and the people that come to him.

Reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Πλατυσμὸς τῆς καρδίας”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read more reviews on

Πλατυσμὸς τῆς καρδίας

In stock