Στὰ πρόθυρα τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς

Ψιχία ἀπὸ τὴν τράπεζα τοῦ Ἁγίου Σωφρονίου

$22.00

Μὲ δέος στεκόμαστε στὰ πρόθυρα τῆς φρικτῆς Τεσσαρακοστῆς. Εἶναι φρικτὴ ὄχι διότι μᾶς ἐπιβάλλει ὑπεράνθρωπα γυμνάσματα, ἀλλὰ φρικτὴ γιὰ τὰ φοβερὰ ποὺ τελεσιουργεῖ στὴν καρδιὰ τῶν πιστῶν ἡ χάρη αὐτῆς τῆς περιόδου. Στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἀτμόσφαιρα εἶναι πνευματικὰ διεγηγερμένη καὶ ἡ χάρη μὲ τὴν ὁποία ἐμφορεῖται εἶναι τόσο ἁπτὴ καὶ ἄφθονη, ποὺ θὰ ἦταν πράγματι φρικτὸ νὰ τὴ χάσει ὁ πιστός.

Μαλακὸ ἐξώφυλλο: 1η ἔκδοση

Σκληρὸ ἐξώφυλλο: 2η ἔκδοση διορθωμένη και ἐπαυξημένη

United States dollar ($) - USD
  • Pound sterling (£) - GBP
  • Euro (€) - EUR
  • United States dollar ($) - USD
  • Canadian dollar ($) - CAD
  • Australian dollar ($) - AUD
  • New Zealand dollar ($) - NZD

Περιγραφή

Πληροφορίες

Οἱ ἅγιοι Πατέρες μας μὲ ἐνθουσιασμὸ ἀνέμεναν τὴ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, λέγοντας ὅτι ἂν διέλθουμε αὐτὴν τὴν περίοδο μὲ νηστεία καὶ μετάνοια εἶναι σὰν νὰ ἀποδεκατίζουμε τὴ ζωή μας. Οἱ παλαιοὶ Ἰσραηλίτες ἀφιέρωναν ἕνα δέκατο τῶν γεννημάτων τους στὸν Θεό. Οἱ Χριστιανοὶ ἀφιερώνουν ἕνα δέκατο τῆς πρόσκαιρης ζωῆς τους σὲ ἐντονότερο ἀγώνα προσεγγίσεως τοῦ Θεοῦ καί, ὅταν ἡ προσφορὰ γίνει μὲ ταπείνωση, ὁ Κύριος τὴ δέχεται ὡς θυσία εὐάρεστη καὶ εὐλογεῖ ὄχι μόνο τὸ ὑπόλοιπο τῆς ἐπίγειας ζωῆς, ἀλλὰ πολὺ περισσότερο, ἀποθησαυρίζει αὐτὲς τὶς ἡμέρες στὴν αἰωνιότητα.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εἰσαγωγικὸ Σημείωμα
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟ
«Ἰδοὺ ὁ δοῦλός Σου, Κύριε, ἐνώπιόν Σου»
Κυριακὴ τῶν Δέκα Λεπρῶν
Κυριακὴ Ζακχαίου
Παραβολὴ Ταλάντων
Κυριακὴ Χαναναίας
ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
Ἐντρεπόμενοι γιὰ τὴν πνευματική μας πτωχεία ἐρχόμαστε «εἰς ἑαυτόν», γιὰ νὰ ἐπιστρέψουμε στὸν προορισμό μας
Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου
Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου
Ἡ θεολογία τοῦ σώματος
Κυριακὴ Κρίσεως Α΄
Κυριακὴ Κρίσεως B΄
Κυριακὴ Συγχωρήσεως
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ
«Τῷ πνεύματι ζέοντες, τῷ Κυρίῳ δουλεύοντες, τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῆ θλίψει ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες» (Ρωμ. 12,11-12)
Ἀπὸ τὰ μεμπτὰ πάθη στὸ ἔνθεο πάθος τῆς Θείας ἀγάπης
Καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτὴν
Μύηση στὸ πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ καὶ Αὐτοῦ Ἐσταυρωμένου
Ἐγενόμην νεκρός, καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων
Πίνακας Ἁγιογραφικῶν χωρίων
Weight 0.59 kg
Dimensions 21 × 15 × 2.5 cm
Author

Archimandrite Zacharias Zacharou

Language

Greek

Book cover

Hardback Clothbound with Dust Jacket, Paperback

Pages

292, 423

Publisher

Stavropegic Monastery of St. John the Baptist

Edition

1st edition, 2nd edition

Publication year

2020, 2021

ISBN

978-1-909649-37-8, 978-1-909649-64-4

About the Author

Ἀρχιμανδρίτης Ζαχαρίας Ζάχαρου

Ὁ Πατήρ Ζαχαρίας σπούδασε θεολογία στό Ὀρθόδοξο Θεολογικό Ἰνστιτοῦτο τοῦ Ἁγίου Σεργίου στό Παρίσι καί στό Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο τῆς Θεσσαλονίκης. Ἐγκαταβιώνει στή Μονή τῆς μετανοίας του, ὅπου διακονεῖ ὡς πνευματικός καί ὑπηρέτης τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Περισσότερα…

Book Sample

Reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Στὰ πρόθυρα τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read more reviews on