Στὰ πρόθυρα τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς

Ψιχία ἀπὸ τὴν τράπεζα τοῦ Ἁγίου Σωφρονίου

£16.00£20.00

Μὲ δέος στεκόμαστε στὰ πρόθυρα τῆς φρικτῆς Τεσσαρακοστῆς. Εἶναι φρικτὴ ὄχι διότι μᾶς ἐπιβάλλει ὑπεράνθρωπα γυμνάσματα, ἀλλὰ φρικτὴ γιὰ τὰ φοβερὰ ποὺ τελεσιουργεῖ στὴν καρδιὰ τῶν πιστῶν ἡ χάρη αὐτῆς τῆς περιόδου. Στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἀτμόσφαιρα εἶναι πνευματικὰ διεγηγερμένη καὶ ἡ χάρη μὲ τὴν ὁποία ἐμφορεῖται εἶναι τόσο ἁπτὴ καὶ ἄφθονη, ποὺ θὰ ἦταν πράγματι φρικτὸ νὰ τὴ χάσει ὁ πιστός.

Μαλακὸ ἐξώφυλλο: 1η ἔκδοση

Σκληρὸ ἐξώφυλλο: 2η ἔκδοση διορθωμένη και ἐπαυξημένη

Περιγραφή
Πληροφορίες

Οἱ ἅγιοι Πατέρες μας μὲ ἐνθουσιασμὸ ἀνέμεναν τὴ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, λέγοντας ὅτι ἂν διέλθουμε αὐτὴν τὴν περίοδο μὲ νηστεία καὶ μετάνοια εἶναι σὰν νὰ ἀποδεκατίζουμε τὴ ζωή μας. Οἱ παλαιοὶ Ἰσραηλίτες ἀφιέρωναν ἕνα δέκατο τῶν γεννημάτων τους στὸν Θεό. Οἱ Χριστιανοὶ ἀφιερώνουν ἕνα δέκατο τῆς πρόσκαιρης ζωῆς τους σὲ ἐντονότερο ἀγώνα προσεγγίσεως τοῦ Θεοῦ καί, ὅταν ἡ προσφορὰ γίνει μὲ ταπείνωση, ὁ Κύριος τὴ δέχεται ὡς θυσία εὐάρεστη καὶ εὐλογεῖ ὄχι μόνο τὸ ὑπόλοιπο τῆς ἐπίγειας ζωῆς, ἀλλὰ πολὺ περισσότερο, ἀποθησαυρίζει αὐτὲς τὶς ἡμέρες στὴν αἰωνιότητα.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εἰσαγωγικὸ Σημείωμα
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟ
«Ἰδοὺ ὁ δοῦλός Σου, Κύριε, ἐνώπιόν Σου»
Κυριακὴ τῶν Δέκα Λεπρῶν
Κυριακὴ Ζακχαίου
Παραβολὴ Ταλάντων
Κυριακὴ Χαναναίας
ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
Ἐντρεπόμενοι γιὰ τὴν πνευματική μας πτωχεία ἐρχόμαστε «εἰς ἑαυτόν», γιὰ νὰ ἐπιστρέψουμε στὸν προορισμό μας
Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου
Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου
Ἡ θεολογία τοῦ σώματος
Κυριακὴ Κρίσεως Α΄
Κυριακὴ Κρίσεως B΄
Κυριακὴ Συγχωρήσεως
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ
«Τῷ πνεύματι ζέοντες, τῷ Κυρίῳ δουλεύοντες, τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῆ θλίψει ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες» (Ρωμ. 12,11-12)
Ἀπὸ τὰ μεμπτὰ πάθη στὸ ἔνθεο πάθος τῆς Θείας ἀγάπης
Καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτὴν
Μύηση στὸ πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ καὶ Αὐτοῦ Ἐσταυρωμένου
Ἐγενόμην νεκρός, καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων
Πίνακας Ἁγιογραφικῶν χωρίων

Weight 0.59 kg
Dimensions 21 × 15 × 2.5 cm
Author

Archimandrite Zacharias Zacharou

Language

Greek

Book cover

Hardback Clothbound with Dust Jacket, Paperback

Pages

292, 423

Publisher

Stavropegic Monastery of St. John the Baptist

Edition

1st edition, 2nd edition

Publication year

2020, 2021

ISBN

978-1-909649-37-8, 978-1-909649-64-4

Ἀρχιμανδρίτης Ζαχαρίας Ζάχαρου

Father Zacharias studied theology at the Orthodox Theological Institute of Saint Sergius in Paris and at the Aristotle University of Thessaloniki. He has lived all his monastic life in the monastery of Saint John the Baptist in Essex where he serves as a spiritual Father and minister of the word of God to his brethren and the people that come to him.