Ἡ ζωή Του ζωή μου

$23.00

Tὸ βιβλίο His Life is Mine ἐκδόθηκε ἀρχικὰ στὰ ἀγγλικὰ τὸ 1977 (ἐκδόσεις A. R. Mowbray & Co. Ltd, Οxford) ἀπὸ τὸ ρωσικὸ πρωτότυπο σὲ μετάφραση τῆς Rosemary Edmonds. Σκοπὸς τῆς ἀγγλικῆς μετάφρασης ἦταν νὰ δοθεῖ ἡ εὐκαιρία καὶ στὸ ἀναγνωστικὸ κοινὸ τῆς Δύσης νὰ γνωρίσει τὴ θεολογία τοῦ ἁγίου Σωφρονίου.
Ἡ ἑλληνικὴ μετάφραση τοῦ ἀνὰ χεῖρας βιβλίου βασίστηκε ἀποκλειστικὰ στὴν ἀγγλικὴ αὐτὴ ἔκδοση, διότι τὸ ρωσικὸ κείμενο, ἀπὸ τὸ ὁποῖο μετέφρασε ἡ Rosemary Edmonds σὲ στενὴ συνεργασία καὶ ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ συγγραφέα του, ἔχει χαθεῖ.

United States dollar ($) - USD
 • Pound sterling (£) - GBP
 • Euro (€) - EUR
 • United States dollar ($) - USD
 • Canadian dollar ($) - CAD
 • Australian dollar ($) - AUD
 • New Zealand dollar ($) - NZD

Περιγραφή

Πληροφορίες

πως ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ σημεῖο τοῦ Θεοῦ γιὰ τοὺς ἀν-θρώπους ὅλων τῶν αἰώνων, ἔτσι καὶ σὲ κάθε ἐποχὴ οἱ Ἅγιοι ὡς τέλειοι μιμητὲς Χριστοῦ ἔγιναν καὶ αὐτοὶ σημεῖο τοῦ Θεοῦ, ψη¬λαφητά δείγματα τῆς ἄμωμης ἄγάπης Τοῦ, ἐχέγγυο τῆς τελικῆς καὶ ἄμετάθετής νίκης τοῦ Χριστοῦ ἐπὶ τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου.
Οἱ φίλοι τοῦ Χριστοῦ, οἱ Ἅγιοι ὅλων τῶν αἰώνων, μὲ τὴν οὐράνια βιοτὴ καὶ τὸν λόγο τους, καθίστανται γιὰ τοὺς ἀδελφούς τους θεολογικὰ γεγονότα, ποὺ διατηροῦν τὸ φῶς τῆς πίστεως ἄσβεστο καὶ τὴν αἴσθηση τοῦ προσωπικοῦ Θεοῦ ζωντανὴ στὸν κόσμο. Στὰ πρόσωπά τους ἀντικρίζουμε τὸν Χριστὸ «παρατεινόμενον εἰς τοὺς αἰῶνας».
Ἡ γενεά μας δέχθηκε τὴν ἄνωθεν εὐλογία τῆς ἀναδείξεως πολλῶν σύγχρονων Ἁγίων, ἀνάμεσά στοὺς ὁποίους καὶ ὁ ὅσιος Σωφρόνιος ὁ Ἀθωνίτης. Ὡς πνευματικὸ φαινόμενο ὁ Γέροντας ἀποτελεῖ καὶ αὐτὸς σημεῖο τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν ἐποχή μας. Μὲ τὴ βιοτή, τὴν προσευχὴ καὶ τὸν θεόσοφο λόγο του ἔδωσε ἀπαντήσεις στὰ φλέγοντα ἐρωτήματα τῶν συγχρόνων του. Ὁ Κύ¬ριος, ποὺ εἶπε διὰ τοῦ Προφήτου Του, «πλάτυνον τὸ στόμα σου καὶ πληρώσω αὐτό», πλάτυνε «εἰς τετραπλοῦν» τὴν καρδιὰ τοῦ ὁσίου Γέροντος. Τὸν κατέστησε στόμα Θεοῦ γιὰ τὸν λαὸ Τοῦ καὶ σημεῖο φωτεινὸ γιὰ τὴ γενεά του.
«Ἡ ζωή Του ζωή μου». Τὸ βίωμα τῶν Ἁγιων μας εἶναι ἡ πολυτιμότερη κληρονομιὰ καὶ ἡ ἀναντίρρητη ἀλήθεια ποὺ ἔχουμε ἀποθησαυρισμένη μέσα στὴν Ἐκκλησία· «λόγῳ παλαίει πᾶς λόγος, βίῳ δὲ τίς;».

Weight 0.333 kg
Dimensions 21.4 × 15 × 1.5 cm
Author

Saint Sophrony Sakharov

Language

Greek

Book cover

Hardback Clothbound with Dust Jacket

Pages

183

Publisher

Stavropegic Monastery of St. John the Baptist

Edition

1st edition

Publication year

2023

ISBN

978-1-915687-11-1

About the Author

Saint Sophrony the Athonite
Ἅγιος Σωφρόνιος ὁ Ἀθωνίτης

Saint Sophrony, started his monastic life on Mount Athos. His acquaintance with Saint Silouan became the landmark of his life. He lived as a cenobitic monk at St Panteleimon’s monastery and later as a hermit in the caves of Karoulia. After twenty two years on the Holy Mountain, he travelled to Paris for medical treatment, where he served as a parish priest. In 1959, he founded our monastery in Essex, England, where he served as the abbot and spiritual father. Towards the end of his life he withdrew to live once more as a recluse.

Book Sample

Reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ἡ ζωή Του ζωή μου”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

United States dollar ($) - USD
 • Pound sterling (£) - GBP
 • Euro (€) - EUR
 • United States dollar ($) - USD
 • Canadian dollar ($) - CAD
 • Australian dollar ($) - AUD
 • New Zealand dollar ($) - NZD