Ὑποστατικὴ προσευχὴ

Mέτρον τελειώσεως

$27.00

ὑποστατικὴ προσευχὴ σὲ ὅλες τὶς ἐκφάνσεις της, εἴτε πρόκειται γιὰ παγκόσμια μετάνοια, εἴτε γιὰ παγκόσμια εὐχαριστία, εἴτε γιὰ μεσιτεία ὑπὲρ τοῦ κόσμου, εἴτε γιὰ προσευχὴ ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν, ὐπερβαίνει τὰ φυσικὰ ὅρια τῶν δυνάμεων τοῦ ἀνθρώπου. Ὡστόσο, ἡ προσευχὴ μὲ ὑπερκόσμιες διαστάσεις γίνεται ἐφικτὴ γιὰ κάθε μέλος τῆς Ἐκκλησίας «σὺν πᾶσι τοῖς ἁγίοις» κατὰ τὴν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας.

In stock

United States dollar ($) - USD
 • Pound sterling (£) - GBP
 • Euro (€) - EUR
 • United States dollar ($) - USD
 • Canadian dollar ($) - CAD
 • Australian dollar ($) - AUD
 • New Zealand dollar ($) - NZD

Περιγραφή

Πληροφορίες

Καθόσον στὴν πράξη τῆς προσευχῆς ὁ ἄνθρωπος βρίσκεται στὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ, τρίβεται μὲ τὴ χάρη Του, δηλαδὴ μὲ τὴν ἐνέργεια ποὺ ἔφερε στὸ εἶναι τὰ σύμπαντα. Ἡ ἐνέργεια αὐτὴ εἶναι δημιουργικὴ γιατὶ ἀνοίγει ἀπέραντους δρόμους στὴν αἰωνιότητα. Ὡς ἐκ τούτου, μὲ τὴν προσευχὴ ὁ ἄνθρωπος παραδίδεται σὲ μιὰ ἀτελεὐτητη ἐν Θεῷ αὔξηση, ἣ ὁποία ἀρχίζει σὲ αὐτὴν τὴ ζωὴ καὶ θὰ συνεχίζεται στoὺς ἄπειρους αἰῶνες.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος
Εἰσαγωγικὸ σημείωμα

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ

Λόγος γενικὸς περὶ τῆς Κυριακῆς προσευχῆς
Τὰ θεολογικὰ αἰτήματα τῆς Κυριακῆς προσευχῆς
Τὰ πρακτικὰ αἰτήματα τῆς Κυριακῆς προσευχῆς

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Ἔννοια προσώπου-ὑποστάσεως
Ὁρισμὸς καὶ εἴδη ὑποστατικῆς προσευχῆς
Ἡ προσευχὴ τῆς Γεθσημανῆ
Μεσιτεία τῶν Ἁγίων
Προσευχὴ ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν
Καθαρὰ προσευχή

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Θεία Λειτουργία ὡς ὑποστατικὴ προσευχή
Ὁ ὑπερκόσμιος χαρακτήρας τῆς Θείας Λειτουργίας
«Ἴδιον χάρισμα» – προϋπόθεση γιὰ τὴν εἴσοδο στὴν κοινωνία τῶν Ἁγίων
Θεία Λειτουργία – ἀνταλλαγὴ ζωῆς
Συνοπτικὴ διάρθρωση τῆς Θείας Λειτουργίας
Θυσία καὶ δικαίωση
Θεία Λειτουργία ὡς ἐντολὴ καὶ ὡς ἀνάμνηση
Ὅρος μετοχῆς στὴ Θεία Κοινωνία
Προετοιμασία γιὰ τὴ Θεία Λειτουργία
Ἦθος Χριστοῦ καὶ ἦθος ἀνθρώπου
Μετοχὴ στὴν ἱερωσύνη τοῦ Χριστοῦ
Εὐχαριστία καὶ δέηση
Ἐσχατολογικὴ διάσταση τῆς Θείας Λειτουργίας
Προφητικὴ καταπόνηση
Ο ΥΠΕΡΛΟΓΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΕΜΨΙΑΣ
Τὸ σημεῖο καὶ ἡ ὁδὸς τοῦ Χριστοῦ
Ἡ περίπτωση τοῦ ἁγίου Σιλουανοῦ
Ἡ ἔννοια τοῦ «κράτα τὸν νοῦ στὸν ἅδη»
Τὸ θέμα τοῦ ἅδη
«Κράτα τὸν νοῦ σου στὸν ἅδη καὶ μὴν ἀπελπίζεσαι» ὡς λόγος κατεξοχὴν γιὰ τὴν ἐποχή μας
Ἡ διπλὴ κίνηση τῶν προσευχῶν τῆς Ἐκκλησίας
Εὐχαριστία καὶ αὐτομεμψία
Εὐχαριστία
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ, ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
Weight 0.7 kg
Dimensions 21.5 × 16.4 × 2.8 cm
Author

Archimandrite Zacharias Zacharou

Language

Greek

Book cover

Hardback

Pages

397

Publisher

Stavropegic Monastery of St. John the Baptist

Edition

1st edition

Publication year

2022

ISBN

978-1-909649-86-6

About the Author

Ἀρχιμανδρίτης Ζαχαρίας Ζάχαρου

Ὁ Πατήρ Ζαχαρίας σπούδασε θεολογία στό Ὀρθόδοξο Θεολογικό Ἰνστιτοῦτο τοῦ Ἁγίου Σεργίου στό Παρίσι καί στό Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο τῆς Θεσσαλονίκης. Ἐγκαταβιώνει στή Μονή τῆς μετανοίας του, ὅπου διακονεῖ ὡς πνευματικός καί ὑπηρέτης τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Περισσότερα…

Book Sample

Reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ὑποστατικὴ προσευχὴ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read more reviews on

In stock

United States dollar ($) - USD
 • Pound sterling (£) - GBP
 • Euro (€) - EUR
 • United States dollar ($) - USD
 • Canadian dollar ($) - CAD
 • Australian dollar ($) - AUD
 • New Zealand dollar ($) - NZD