Nașterea întru Împărăția cea neclătită

Weight 0.315 kg
Dimensions 21.5 × 15 × 2 cm
Author

Language

Book cover

Pages

Publisher

Edition

Publication year

ISBN

CUPRINS

Din partea alcătuitorului
Câteva gânduri drept prefață

PARTEA I
NEVOINȚA DOBÂNDIRII CHIPULUI CELUI DINTÂI
Căile nevoinței cuvântării de Dumnezei
Cuvântarea de Dumnezeu ca rugăciune
Unimea Bisericii după chipul Sfintei Treimi
Taina Sfintei Treimi
Descoperire și conștiință dogmatică
Antinomii ale theologiei treimice
Indumnezeirea
Calea unirii
PARTEA A II-A
CHIP ȘI ASEMĂNARE
Chip și asemănare
Pentru om
Omul – persoană
Măreția creștină a omului
Mai-nainte-răpirea împărăției
Pentru omul contemporan
PARTEA A III-A
DEVENIRE
Cuvânt pentru monahism
Temeiurile nevoinței orthodoxe
Pentru neapărata trebuințe a celor trei lepădări
O paralelă între nuntă și monahism
Pentru cele două chipuri ale smereniei
Pentru ascultare
Pentru rugăciune
Pentru pocăință
Scurte însemnări dintru ale nevoinței
Pentru asemănarea cu Hristos
Pentru iertarea greșalelor
Pentru „sănătatea” monahului
Pentru har
Pentru cea de obște mântuire
Testament
PARTEA A IV-A
PE CULMEA THAVORULUI
Pentru dumnezeiasca vedere
Cuvânt la Schimbarea la Chip a Domnului
Pentru lumina Thavorului

Postfața traducătorului

Similar books...

Shopping Basket
Select Currency
EUREuro

New publication: Catalogue Raisonné vol.2

Until 1st of November 20% discount  on volumes 1 & 2

Catalogue Resonné vol.1 & 2 front

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing, you agree to their use. Learn more in our Privacy Policy.

Cookies Notice

Scroll to Top