Nașterea întru Împărăția cea neclătită

Book  Details

Slide 

CUPRINS

Din partea alcătuitorului
Câteva gânduri drept prefață

PARTEA I
NEVOINȚA DOBÂNDIRII CHIPULUI CELUI DINTÂI
Căile nevoinței cuvântării de Dumnezei
Cuvântarea de Dumnezeu ca rugăciune
Unimea Bisericii după chipul Sfintei Treimi
Taina Sfintei Treimi
Descoperire și conștiință dogmatică
Antinomii ale theologiei treimice
Indumnezeirea
Calea unirii
PARTEA A II-A
CHIP ȘI ASEMĂNARE
Chip și asemănare
Pentru om
Omul – persoană
Măreția creștină a omului
Mai-nainte-răpirea împărăției
Pentru omul contemporan
PARTEA A III-A
DEVENIRE
Cuvânt pentru monahism
Temeiurile nevoinței orthodoxe
Pentru neapărata trebuințe a celor trei lepădări
O paralelă între nuntă și monahism
Pentru cele două chipuri ale smereniei
Pentru ascultare
Pentru rugăciune
Pentru pocăință
Scurte însemnări dintru ale nevoinței
Pentru asemănarea cu Hristos
Pentru iertarea greșalelor
Pentru „sănătatea” monahului
Pentru har
Pentru cea de obște mântuire
Testament
PARTEA A IV-A
PE CULMEA THAVORULUI
Pentru dumnezeiasca vedere
Cuvânt la Schimbarea la Chip a Domnului
Pentru lumina Thavorului

Postfața traducătorului


Saint Sophrony, started his monastic life on Mount Athos. His acquaintance with Saint Silouan became the landmark of his life. He lived as a cenobitic monk at St Panteleimon’s monastery and later as a hermit in the caves of Karoulia. After twenty two years on the Holy Mountain, he travelled to Paris for medical treatment, where he served as a parish priest. In 1959, he founded our monastery in Essex, England, where he served as the abbot and spiritual father. Towards the end of his life he withdrew to live once more as a recluse.

More Book Titles

You may also like…

Recently Viewed

Shopping Basket
Shopping Basket
  • No books in the basket.

Free UK shipping on orders above £15 and reduced shipping prices worldwide. 

Reduced Shipping 

🚚
Scroll to Top
0
Nașterea întru Împărăția cea neclătită
Nașterea întru Împărăția cea neclătită
Out Of Stock