Τὸ αἰώνιο διαυγάζει τὸ πρόσκαιρο

Ψιχία ἀπὸ τὴν τράπεζα τοῦ Γέροντα Σωφρονίου

£14.00£17.00

ταν ὁ ἄνθρωπος ζεῖ χωρὶς τὴν αἴσθηση τῆς αἰωνιότητας, τότε τὸ παρελθὸν ἀποτελεῖ τὸν χρόνο ποὺ ἔχει ἤδη χαθεῖ πλήρη ἀποτυχιῶν καὶ λανθασμένων ἐπιλογῶν, τὸ παρὸν εἶναι σχεδὸν ἀνύπαρκτο, καθὼς πρὶν προλάβουμε νὰ τὸ ὁρίσουμε ἔχει ἤδη γίνει παρελθόν. Ὅσο γιὰ τὸ μέλλον αὐτὸ εἶναι ἀβέβαιο καὶ δὲν τοῦ ἀνήκει. Ὅλο τοῦ τὸ εἶναι βιώνει μιὰ κατάσταση παρατεταμένης, μᾶλλον ἀτερμάτιστης ἀγωνίας. Ὡστόσο, ὁ χρόνος ποὺ μᾶς ἔχει δοθεῖ εἶναι χρόνος χρηστότητας τοῦ Κυρίου, εἶναι «καιρὸς εὐπρόσδεκτος», κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ὁποίου μᾶς ἀποκαλύπτεται ἡ ἀγαθότητά Του ὡς προοίμιο τῆς αἰωνιότητας.

Περιγραφή
Πληροφορίες

Χριστὸς ὀνομάζεται «Νέος» ἀλλὰ καὶ «Ἔσχατος Ἀδὰμ» ὡς ἡ ἔσχατη ἐκπλήρωση τῶν πάντων. Στὸ Πρόσωπό Του ἡ ἔννοια τοῦ χρόνου ἀνατρέπεται, ὅπως διαπιστώνουμε ἤδη ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ πρωτόπλαστος Ἀδὰμ δημιουργήθηκε κατ’ εἰκόνα τοῦ Ἐσχάτου, δηλαδὴ ὁ ὕστερος εἶναι τὸ πρότυπο τοῦ πρώτου. Ὁ αἰώνιος Θεὸς εἰσῆλθε στὸν χρόνο γιὰ νὰ τὸν μεταποιήσει σὲ αἰωνιότητα. Ἦλθε ὁ Ἄχρονος γιὰ νὰ κάνει ἐμᾶς τοὺς φθαρτοὺς καὶ πρόσκαιρους, ἀθάνατους. Αὐτὰ ποὺ μποροῦμε νὰ προσφέρουμε ὡς ἀχρεῖοι δοῦλοι στὸν Κύριο εἶναι κτιστὰ καὶ πενιχρά. Στὴ μεγαλύτερη πράξη τῆς ζωῆς μας, τὴ Λειτουργία, προσφέρουμε στὸν Θεὸ ἕνα κομμάτι ψωμὶ καὶ λίγο κρασὶ ποὺ περιέχουν ὅλη τὴν πίστη, ὅλον τὸν πόθο, ὅλη τὴν ἀγάπη μας καὶ ὅλη τὴ ζωή μας. Ὁ Θεὸς τὰ δέχεται ὡς θυσία εὐπρόσδεκτη, τὰ γεμίζει μὲ τὸ Πνεῦμα Του τὸ Ἅγιο καὶ μᾶς ἀντιπροσφέρει Οὐρανό, ζωὴ αἰώνια καὶ ἄπειρη. Σύμφωνα μὲ τὸν τύπο τῆς Λειτουργίας, τοῦ προσφέρουμε τὸν χρόνο τῆς ζωῆς μας καὶ ὡς ἀντίδωρο ὁ Κύριος μᾶς παρέχει τὴν αἰωνιότητα.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ἀπὸ τὸν πρῶτο στὸν  Ἔσχατο Ἀδὰμ
Ὑπὸ τὸ φῶς τῶν  Ἐσχάτων
Προϋποθέσεις ἐσχατολογικῆς βιοτῆς
Ἐνιαυτὸς Κυρίου, τόπος συναντήσεως μὲ τὸν Δημιουργὸ
Ἐξαγορὰ τοῦ χρόνου μὲ Αἰωνιότητα
Ὅταν ἡ Αἰωνιότητα κρούει τὴ θύρα μὲ τὴν ἀρνητική της ὄψη
Σπεύδοντες τὴν Παρουσία τοῦ Κυρίου
Μετάνοια, ἡ ἀνανέωση τῆς σχέσεώς μας μὲ τὸν Προσωπικὸ Θεὸ
Χαρισματικὴ  Ἕλξη
Γεφυρώνοντας τὸ χάσμα
Βασίλειον Ἱεράτευμα
Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ  Ἔσχατα
Τὸ Ὄνομα, φορέας τῆς ζώσας αἰωνιότητας
Ἡ ἀνταλλαγὴ τῆς ζωῆς μας μὲ τὴ Ζωὴ τοῦ Θεοῦ στὴ Θεία Λειτουργία
Μὲ τὴν Εὐχαριστία κερδίζουμε τὴν αἰώνια Βασιλεία
Ἡ Παναγία ὡς τὸ κατεξοχὴν ἐσχατολογικὸ γεγονὸς τοῦ ἀνθρωπίνου γένους
«Ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις Πατράσι»

Πίνακας Ἁγιογραφικῶν χωρίων
Εὑρετήριο ὀνομάτων, ἐννοιῶν καὶ πραγμάτων
Weight 0.83 kg
Dimensions 21 × 15 × 3.5 cm
Author

Archimandrite Zacharias Zacharou

Language

Greek

Book cover

Hardback Clothbound with Dust Jacket, Paperback

Pages

427

Publisher

Stavropegic Monastery of St. John the Baptist

Edition

1st edition

Publication year

2019

ISBN

978-1-909649-31-6, 978-1-909649-32-3

PDF Sample

[real3dflipbook id=7]

Ἀρχιμανδρίτης Ζαχαρίας Ζάχαρου

Father Zacharias studied theology at the Orthodox Theological Institute of Saint Sergius in Paris and at the Aristotle University of Thessaloniki. He has lived all his monastic life in the monastery of Saint John the Baptist in Essex where he serves as a spiritual Father and minister of the word of God to his brethren and the people that come to him.

Reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Τὸ αἰώνιο διαυγάζει τὸ πρόσκαιρο”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read more reviews on