Τὸ Αἰώνιο «Σήμερον»

Ἀπόηχοι τῶν λόγων τοῦ Γέροντος Σωφρονίου

$20.00

Τὸ παρὸν βιβλίο εἶναι ἕνα ταξίδι στὸ λειτουργικὸ τοπίο ποὺ ἐκτείνεται ἀπὸ τὴ γιορτὴ τῶν Χριστουγέννων μέχρι τὴν Πεντηκοστή.

In stock

United States dollar ($) - USD
 • Pound sterling (£) - GBP
 • Euro (€) - EUR
 • United States dollar ($) - USD
 • Canadian dollar ($) - CAD
 • Australian dollar ($) - AUD
 • New Zealand dollar ($) - NZD

Περιγραφή

Πληροφορίες

Τὸ βιβλίο ‘Τὸ αἰώνιο «Σήμερον»’, ἀρχίζει μὲ τὴ Σάρκωση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τὸ θεῖο ἔργο τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου, καὶ συνεχίζει μὲ τὶς ἑπόμενες λαμπρὲς ἑορτὲς τῶν Ἁγίων Θεοφανείων, τῆς Ὑπαπαντῆς, φθάνοντας στὴν πλούσια λειτουργικὴ περίοδο τοῦ κατανυκτικοῦ Τριωδίου. Ἐξέχουσα κορυφὴ στὴ διαδρομή μας ἀποτελεῖ τὸ Πάσχα, κατὰ τὸ ὁποῖο γινόμαστε μέτοχοι τῆς χάριτος τῆς σωτηρίου Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἀνοίγει μπροστά μας μία καινούργια πορεία προσμονῆς καὶ πόθου, ποὺ ὁδηγεῖ στὴν τελευταία μεγάλη ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς. Τὸ ταξίδι μας φθάνει στὸ τέλος του μὲ τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων. Ὁ μεγαλύτερος καρπὸς ποὺ ἔδωσε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ὅταν ἐπεδήμησε στὴν Ἐκκλησία εἶναι οἱ Ἅγιοι. Κύριο ἔργο τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νὰ παράγει εἰκόνες Χριστοῦ.


Περιεχόμενα

Εἰσαγωγή
Ὅτι παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν
Ἐκάλυψεν οὐρανοὺς ἡ ἀρετή Σου Χριστέ
Τοῖς ἐσκοτισμένοις φαεινὴ ὤφθη αὐγή
Ὑπαπαντή, τὸ μυστήριο τῆς παρακλήσεως τοῦ Θεοῦ στὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου
Τριώδιο, καιρὸς πνευματικῆς ἀνακαινίσεως 
Eἴσοδος στὴν κατανυκτικὴ ἀτμόσφαιρα τοῦ Τριωδίου
Κυριακὴ τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου
Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου
Κυριακὴ τῆς Κρίσεως
Κυριακὴ τῆς Συγχωρήσεως
Μεγάλη Τεσσαρακοστή, τὸ πανηγύρι τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ
Διανύοντας τὶς Κυριακὲς τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς
Ἡ ἀνεύρεση τῆς βαθειᾶς καρδιᾶς κατὰ τὴ Μεγάλη Τεσσαρακοστή
Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας
Κυριακὴ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ
Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως
Κυριακὴ τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος
Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου
Κυριακὴ τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας
Κυριακὴ τῶν Βαΐων
Μεγάλη Ἑβδομάδα «Καιρὸς τοῦ ποιῆσαι τῷ Κυρίῳ»
Μεγάλη Δευτέρα
Μεγάλη Τρίτη
Μεγάλη Τετάρτη
Μεγάλη Πέμπτη
Μεγάλη Παρασκευή
Μεγάλο Σάββατο
Ἅγιο Πάσχα
Ἀναμένοντας τὴν ἐπαγγελία τοῦ Πατρός
Ἵνα ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ ἐν ὑμῖν μείνῃ καὶ ἡ χαρὰ ὑμῶν πληρωθῇ 
Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ
Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων
Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου
Μεσοπεντηκοστή
Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος
Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ
Ἡ θαυμαστὴ Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου, προφητικὸ γεγονὸς τῆς Δευτέρας καὶ Ἐνδόξου Ἐλεύσεώς Του
Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων
Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς
Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
Τρία Χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων
Τὸ αἰώνιο «σήμερον» τῆς Ἐκκλησίας
Weight 0.485 kg
Dimensions 21 × 15 × 1.5 cm
Author

Archimandrite Zacharias Zacharou

Language

Greek

Book cover

Paperback

Pages

229

Publisher

Stavropegic Monastery of St. John the Baptist

Edition

2nd edition

Publication year

2019

ISBN

978-1-909649-19-4

ISBN eBook

9791220277082

About the Author

Ἀρχιμανδρίτης Ζαχαρίας Ζάχαρου

Ὁ Πατήρ Ζαχαρίας σπούδασε θεολογία στό Ὀρθόδοξο Θεολογικό Ἰνστιτοῦτο τοῦ Ἁγίου Σεργίου στό Παρίσι καί στό Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο τῆς Θεσσαλονίκης. Ἐγκαταβιώνει στή Μονή τῆς μετανοίας του, ὅπου διακονεῖ ὡς πνευματικός καί ὑπηρέτης τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Περισσότερα…

Book Sample

Reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Τὸ Αἰώνιο «Σήμερον»”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read more reviews on

In stock

United States dollar ($) - USD
 • Pound sterling (£) - GBP
 • Euro (€) - EUR
 • United States dollar ($) - USD
 • Canadian dollar ($) - CAD
 • Australian dollar ($) - AUD
 • New Zealand dollar ($) - NZD