,,Cunoscute mi-ai făcut mie căile vieții”

Volumul de față, „Cunoscute mi-ai făcut mie căile vieții”, cuprinde conferințe și cuvântări ale Părintelui Zaharia rostite cu prilejul mai multor vizite în România. Fiind adresate unui public larg, atât preoților, monahilor, cât și tuturor credincioșilor, cuvintele Părintelui publicate în acest volum îl ajuta pe om în înnoirea legăturii sale cu Dumnezeul-Persoană oferindu-i hrană pentru rugăciune, atât de greu de aflat în pustiul lumii contemporane. În cuvântările sale poate găsi folos atât cel care se află la începutul vieții duhovnicești cât și cel deja înaintat, fiind tratate teme de mare însemnătate pentru tot cel ce purcede pe calea lui Hritos.

£15.00

Availability: In stock

Buy Now

Book  Details

Slide 

„Fiecare cuvânt din scrierile și rostirile Părintelui Zaharia, întrucât aparține și vine din unitatea de nedesfăcut a lumii lui Dumnezeu, e greu de digerat pentru mintea psihică și pentru inima de carne. De aceea solicită ca mai întâi să aibă loc desțelenirea inimii din planul psihologic în planul cel veșnic, neclintit și netrecător al Împărăției lui Dumnezeu. Sunt de trebuință rugăciuni îndelungate şi darul a multor lacrimi pentru ca să fie topită cumplita desfigurare – cumplitul eșec în care a intrat viața omului prin cădere sau înstrăinare de Dumnezeu -, iar simțirea să fie mutată de la sufletesc (omul psihic) la duhovnicesc (omul născut de sus).

Cuvântul scris şi cel rostit al Părintelui Zaharia, pe care îl oferim prin textele conferințelor culese între coperțile acestui nesfârșit de adânc volum, are o menire precisă: să fie cărbune care încălzește inima și luminează mintea celor ce-L caută în noaptea acestui veac pe Cel Ce este Lumina Cea neînserată.”

(† Gurie, Episcopul Devei şi al Hunedoarei)


CUPRINS

Prefață
Darul mai presus de fire al preoției
Tainele Bisericii – mijloc de zidire a templului lui Dumnezeu în noi
Cuvânt rostit de către Părintele Zaharia la Mănăstirea Crișan
Râvna pentru casa lui Dumnezeu
Liturghia – puntea dintre cer și pământ
Vârstele vieții duhovnicești
Părintele Zaharia, despre ecumenism
Viața prorocească, mărturie a adevărului în Biserică
Cuvânt susținut de către Părintele Zaharia la Mănăstirea Lainici
Cuvânt susținut de către Părintele Zaharia la Mănăstirea Crișan
Slujirea și trăirea vrednică a Sfintei Liturghii
Tânjirea după Dumnezeu
Probleme duhovnicești în viața monahală
Pocăința, înnoirea legăturii noastre cu Dumnezeul-Persoană
Inima omului, ținta Cuvântului Sfintei Scripturi
Cuvânt susținut de către Părintele Zaharia la Mănăstirea Lainici
Predică la Praznicul Înălțării Domnului – Deva

 


Father Zacharias studied theology at the Orthodox Theological Institute of Saint Sergius in Paris and at the Aristotle University of Thessaloniki. He has lived all his monastic life in the monastery of Saint John the Baptist in Essex where he serves as a spiritual Father and minister of the word of God to his brethren and the people that come to him.

More Book Titles

You may also like…

Recently Viewed

Shopping Basket
Shopping Basket
  • No books in the basket.

We now offer free UK shipping and reduced shipping prices worldwide. 

Reduced Shipping 

🚚
Scroll to Top
0
,,Cunoscute mi-ai făcut mie căile vieții”
,,Cunoscute mi-ai făcut mie căile vieții”
£15.00
- +